Apstiprināti jaunie atkritumu tarifi Biķerniekos, Vecsalienā un Višķos

AKTUĀLI

2017.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas nosaka Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes paaugstināšanu 2017.gadā no EUR 12,00 uz EUR 25,00, 2018.gadā no EUR 25,00 uz EUR 35,00, 2019.gadā no EUR 35,00 uz EUR 43,00 un 2020.gadā no EUR 43,00 un EUR 50,00 par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Aizvadītājā domes sēdē deputāti apstiprināja trīs pagastu, kurus apkalpo SIA “Clean R” , jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Jaunie tarifi tiks piemēroti ar 2017.gada 1.janvāri.

Biķernieku pagasta pārvaldei tika apstiprināts tarifs 2017.gadā – EUR 10.15 un 2018.gadā – EUR 14.21 par 1m3. Vecsalienas pagasta pārvaldei 2017.gadā tiks piemērots tarifs – EUR 9.08 par 1m3, savukārt Višķu pagastā – EUR 10,99 par 1m3.

Tuvākajā laikā tiks pārskatīti tarifi arī Ambeļos, Nīcgalē un Taborē.  Atgādinām, ka pārējām 13 pagastu pārvaldēm, kuras apkalpo SIA “Eko Latgale”, jaunais atkritumu tarifs apstiprināts š.g. februārī (ar šo pagastu tarifu var iepazīties šeit).

Kā skaidro Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts, tarifs katrā pagastā atšķiras atkarībā no iepirkuma rezultātiem, vietas attāluma, atkritumu apjoma, kā arī iedzīvotāju un juridisko personu skaita.

Elza Timšāne

Naujenes Kultūras centrā var apskatīt Naujenes pagasta rokdarbnieču rakstaino cimdu un zeķu izstādi un nodoties jostu aušanas burvībai