Vaboles vidusskolai – 100

AKTUĀLI

23. novembrī Vaboles pagasta saieta namā norisinājās svinīgs pasākums, veltīts skolas 100 gadu jubilejai. Atklājot pasākumu, skolas ilggadējā direktore Elita Skrupska uzsvēra, ka skolas atvēršanas fakts ir apbrīnas vērts, jo tolaik cilvēki bija ieticējuši jaunizveidotai valstij un savai dzimtajai vietai, ticot arī izglītības nākotnei Vabolē.

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins savā uzrunā atzīmēja faktu, ka Vaboles vidusskola ir visvecākā Daugavpils novadā, un izteica pateicību skolotājiem, kas ieguldījuši tajā visu savu dvēseli. Savukārt Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kezika sacīja, ka tieši skolas izcilie absolventi liecina par to, ka skola ir laba. Tāpat apbrīnas vērts ir fakts, ka skola ir piedalījusies visos Dziesmu un Deju svētkos.

Skolas direktore Elita Skrupska pauda prieku par kuplo absolventu skaitu, kas apmeklēja skolas jubilejas pasākumu, jo tieši viņi visam skolotāju kolektīvam kalpo par spēka avotu. Pēc viņas teiktā, visos jubilejas gados bijušie un esošie skolotāji saņem milzīgus ziedu pušķus.

Savās atmiņās dalījās arī divi skolas jubilejas pasākumā sastaptie sirmgalvji, kuri pieder pirmajai izlaiduma paaudzei. Viens no viņiem ir Jāzeps Korsaks, kurš pabeidzis Vaboles vidusskolu tālajā 1955. gadā. Atceroties skolas gadus, Jāzeps stāsta, ka tie ir bijuši ļoti nabadzīgi pēckara laiki, uz skolu daudzi devušies basām kājām. Taču par skolu viņam ir palikušas tikai pozitīvas atmiņas, jo īpaši par savu toreizējo klases audzinātāju. Mūsdienu Vaboles vidusskolai viņš vēl ilgu dzīvošanu un sekmīgu jaunās paaudzes mācīšanu.

Viens no pirmajiem skolas absolventiem Juris Vanags dāvāja savai skolai paša sarakstītu grāmatu “Dzimtajā pusē”, kurā apkopoti stāsti par Pļavu Vanagu ļaudīm. Juris Vanags šo skolu absolvējis 1959. gadā. Arī viņam par skolu ir saglabājušās ļoti gaišas atmiņas, jo īpaši eksakto mācību priekšmetu skolotāji, kuri palīdzējuši šos priekšmetus apgūt ļoti augstā līmenī.

Plecu pie pleca skolas gaitas kopā izgāja arī Antons Soms un Jānis Lācis – puiši no vienas sādžas. Antons Soms joprojām atceras savu pirmo skolas dienu, kad pa dubļainiem ceļiem 1956. gada 1. septembrī atnāca uz 9. klasi. Savukārt Jānis piebilst, ka tieši Antons viņu pierunājis mācīties vidusskolā. Tolaik klasē mācījās vairāk kā 30 skolēni, cits citu nepazina. Antons Soms atceras, kā klases audzinātāja 1959. gadā savus skolēnus ar kravas automašīnu aizveda ekskursijā uz Rīgu. Tas bijis ļoti interesanti. Skolai bijusi arī liela nozīme turpmākās izglītības izvēlei.  Ja pirms vidusskolas Antons Soms gribējis tehnikuma apgūt agronoma specialitāti, tad pēc skolas absolvēšanas nolēmis kļūt par celtniecības inženieri un vēlāk par melioratoru.

Jubilejas pasākumā tika prezentēta grāmata ar nosaukumu ,,Vaboles vidusskolai 100”, kurā tika apkopoti spilgtākie notikumi skolas vēsturē un absolventu atmiņas. Savās atmiņās par skolas vēsturi dalās skolas absolvente un vēlāk arī skolotāja Anna Skuķe. Viņa raksta, ka savulaik uz sienas pretī skolas zālei atradās Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa portrets, bet netālu atradās krucifikss, pie kura katru rītu skolēni pulcējās uz lūgšanu, jo Latgales iedzīvotājiem šīs vērtības vienmēr ir bijušas svarīgas. Grāmatā arī tiek vēstīts par kādu notikumu, kas norisinājās jau Atmodas laikā 1987. gadā, kad pie skolas puķu dobē tika atrasti Latvijas valsts karodziņi. Vēlāk skolai tika pievērsta īpaša uzmanība no VDK aģentu puses, notika skolnieku un skolotāju pratināšanas, bet viena no skolniecēm tika izslēgta no skolas.

Skolas grāmata tapusi, pateicoties tiem materiāliem, kurus 2-3 mācību gadu laikā projektu nedēļas ietvaros savāca skolas audzēkņi, pievienojot arī skolā esošos materiālus. Savukārt skolotāji apkopojuši skolēnu savāktos materiālus. Šo grāmatu dāvanā varēja saņemt ne tikai skolas absolventi, bet arī ikviens, kurš ieradās pasākumā.

Pirmā izlaiduma absolvente Anna Kudeiko prezentēja grāmatu ar saviem atmiņu stāstiem par skolas laikiem. Viņa raksta: ,,1937.gads. Pie skolas dārziņa ziedēja košas dālijas. Tik lielas kā tēva cepure. Sirsniņa strauji pukstēja, turot rociņu tēva siltajā plaukstā. Jo tā bija mana pirmā skolas diena… Lejā Vaboles ezers ar baltām ūdensrozēm un dzelmē nogrimušu burvju pili.” Viņas grāmata “Vaboles vidusskolai – 100” tika dāvāta skolai.

Vaboles vidusskolā 2017. gadā tika veikta vērienīga rekonstrukcija, nomainīts jumta segums un nosiltināti bēniņi, atjaunota ēkas fasāde, nomainīti logi un durvis, atjaunota elektroinstalācijas un ūdensapgādes sistēma, uzstādīts jauns siltummezgls, savukārt kanalizācija pieslēgta ciema kanalizācijai.

Vēlam, lai atjaunotās skolas telpas skolotāju kolektīvam un skolniekiem kļūtu par iedvesmas avotu jauniem sasniegumiem, un, lai skola ar pārliecību iesoļotu otrajā simtgadē un gūtu arvien jaunus panākumus!

Intelektuālo spēļu sezona ir noslēgta