Vaboles pamatskolas skolēni Rīgā

Izglītība

Vaboles pamatskolas 5.-9.klases skolēni projekta «Latvijas Skolas Soma» ietvaros devās uz Rīgu. Ekskursijas  mērķis nostiprināt zināšanas par  Latvijas kultūru un vēsturi.

Melngalvju namā devāmies iepazīt nama vēsturi, iegūt zināšanas par Melngalvja brālības būtību, tradīcijām un nozīmi.  Apmeklējām arī mājas pagrabstāvu, kur bija daudz interesantu eksponātu no viduslaikiem.  Ekskursijas laikā skolēni apskatīja Melngalvju nama krāšņās telpas, dekorētas ar viduslaika stila gleznām un kristālā lustrām, izkala Melgalvju biedra monētu.

Tālākais mērķis - iepazīties ar Latvijas okupācijas muzeja ekspozīciju, izzināt par Latvijas vēsturi okupācijas periodā. Skolēni piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā «Karoga stāsts», strādājot ar muzeja materiāliem.

Noslēdzām savu ceļojumu ar  Mežaparka Lielās estrādes apmeklējumu. Mēs iepazināmies ar dziesmu un deju svētku vēsturi, veicām dažādus interaktīvus uzdevumus un apmeklējām jauno iespaidīgo estrādi.

7.klases audzinātājs Pāvels Andreičikovs

NMMS dalība Pūtēju orķestru un deju kolektīvu lielkoncertā “Vienmēr kopā”