Vabolē pateicās aktīvākajiem iedzīvotājiem

AKTUĀLI

Ar zīmīgu moto „Man pīdar tāvu zeme...”, 17.novembra pēcpusdienā vabolieši pulcējās kultūras namā, lai svinētu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienu.

Pasākumā paldies tika teikts Vaboles pagasta uzņēmējiem un pašvaldības darbiniekiem, kas veicinājuši Vaboles pagasta attīstību un atpazīstamību, šajā gadā īpaši pievēršot uzmanību kvalitatīvas izglītības iespēju veicināšanai.

Daugavpils novada domes Pateicības rakstus saņēma Vaboles vidusskolas darbinieki: saimniecības pārzine Olga Ignatāne, lietvede Lidija Keiša, apkopējas Svetlana Orbidāne un Helēna Skrinda; zemnieku saimniecības „Rīts” īpašnieks Rihards Aliks, piemājas saimniecības „Druviņi” īpašnieks Valentīns Audzers, zemnieku saimniecības „Tūjiņas” īpašnieks Andris Kucins, zemnieku saimniecības „Lapsukalns” īpašnieks Andris Rodčenko, zemnieku saimniecības „Jaunava” īpašniece Iveta Upeniece, frizētavas „Stiliņš” īpašniece Velta Upeniece, zemnieku saimniecības „Sniegi” īpašnieks Ainis Žilvinskis.

Vaboles pagasta pārvaldes Pateicību par pagasta vārda popularizēšanu saņēma Vaboles vidusskolas direktore Elita Skrupska, jaunatnes lietu atbildīgais Jānis Plešaunieks, bijušais sporta organizators Gunārs Kucins. Par atbalstu pagasta kultūras dzīvei tencinājums tika teikts mūzikas grupai „Ceļabiedri”.

Pateicības par Vaboles pagasta kultūrtelpas bagātināšanu, piedaloties starptautiskās zinātniski praktiskas konferences „Latgales pirmās atmodas darbinieku devums Latgales virzībā uz Latvijas valstiskumu” organizēšanā, saņēma Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne un vecākā speciāliste Ilze Ozoliņa.

Sumināti tika arī 2017. gada Daugavpils novada jaunais veiksmīgais zemnieks – zemnieku saimniecības „Ievas” īpašnieks Mārtiņš Malnačs un Daugavpils novada domes Atzinības rakstu saņēmēji - zemnieku saimniecības „Kļavas” īpašnieks Varis Vilcāns un Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza.

Pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza pateicās visiem pagasta pārvaldes un pašvaldības struktūrvienību darbiniekiem , kas čakli strādājuši, nodrošinot pakalpojumus iedzīvotājiem, daudzus darbus veicot arī ārpus amata pienākumiem.

Svētkus kuplināja etnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis” un jauniešu deju kolektīvs „Aisma”, kuru vadītājām Ivetai Skrindai un Anitai Šalkovskai tika Pateicības par atbalstu pagasta kultūras dzīvei.

A. Pabērzas uzrunā Vaboles vidusskolai veltītie Raiņa vārdi „Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba” izskanēja kā ceļavārdi visiem vaboliešiem, sagaidot Latvijas simtgadi.

FOTOGALERIJA Vija Pabērze

Mēs zīmējām Latviju un Kalupi...