Mēs zīmējām Latviju un Kalupi…

AKTUĀLI

,,Krāsainiem krītiņiem krāsojam Latviju krēslainā Kalupē ezera krastā…”

Latvijas 99. dzimšanas dienas priekšvakarā Kalupes pagasta pārvaldes ēkā sapulcējās kalupieši, lai caur cilvēku sasniegumiem, dziesmām, dejām un mūziku uzzīmētu Latviju un savu Kalupi.

Lai cilvēks varētu būt laimīgs, vajag censties būt noderīgam citiem un it īpaši savai tēvzemei. Ikviena cilvēka dzīve ir pasaka, rakstīta ar Dieva roku. Pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele savā uzrunā pateicās Kalupes pagastā esošo iestāžu cilvēkiem – darba darītājiem - par paveikto sava pagasta labā. Tencinājumi tika pasniegti par īpašiem sasniegumiem savā ikdienas darbā, aktīvi līdzdarbojoties pagasta notikumos, kā arī nesot pagasta vārdu Latvijā, Valērijam Nitišam, Henriham Kivliniekam, Andrejam Kalugam, Laurai Struķei, Jevģēnijam Ķizilovam, Ligitai Liepiņai, z/s ,,Egles” ģimenei, skolotājām Tatjanai Romancevičai, Inesei Saušai, Renātei Vēlikai, Irēnai Mukānei un skolniekam Marekam Mežinikam.

Kivlinieka kungs prezentēja savas grāmatas ,,Kalupe un kalupieši” trešo – papildināto - izdevumu. Pasākuma gaitā tika dziedātas dziesmas vīru vokālā ansambļa ,,Čvartaks” (vadītājs Sergejs Almakajevs) un folkloras kopas ,,Kolupkas” (vadītāja Laura Struķe) izpildījumā, izdejotas dejas Eiropas deju kopas ,,Balance” un Daugavpils sporta deju kluba DND dejotāju (vadītājs Dmitrijs Morderjers) izpildījumā, noklausīti Kalupes pamatskolas akordeonistu ansambļa skaņdarbi (vadītāja Svetlana Vasiļjeva).

Paldies pasākuma vadītājiem - 9. klases skolēniem Rainitai Zavadskai un Marekam Mežinikam! Prieks par kalupiešiem, jo viņu ieguldītais darbs Latviju un mūsu Kalupi dara skaistāku  un bagātāku...

FOTOGALERIJA

 Inita Ivdra Kalupes pagasta kultūras menedžere 

Teātra studija "Mode H" dodas ceļā uz Franciju