Teātra studija “Mode H” dodas ceļā uz Franciju

AKTUĀLI

No 26. līdz 28.novembrim Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” teātra studija “Mode H” piedalīsies Starptautiskajā adaptētās modes forumā “Mode H” Francijā ar speciāli veidotu teatralizētu uzvedumu par tēmu “Ceļojums apkārt pasaulei”, kura režisors ir Viktors Jansons un māksliniece - Olga Gžibovska. Pirms došanās uz Franciju, interesenti un atbalstītāji varēja aplūkot izrādes ģenerālmēģinājumu, lai novērtētu vairāku mēnešu garumā paveikto un vēlētu veiksmi pirms izrādes demonstrēšanas starptautiskajai publikai.

Daugavpils novada pašvaldība ilgtermiņā ir organizējusi projektus un pasākumus cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanai sabiedrībā ar mākslas un radošuma instrumentiem. Zināšanas un ierosmi šim darbam sniedz sadarbība ar Eiropas adaptētās modes asociāciju “Mode H” Francijā.

Forumu mērķis ir sniegt cilvēkiem ar kustību traucējumiem iespēju būt radošiem, mobiliem, ar mākslas metodēm attīstīt savu personību. Forumu centrālais notikums ir teatralizētie uzvedumi, kas sastāv no dalības valstu pārstāvju sagatavotiem iestudējumiem. Šogad tiks pārstāvētas 7 valstis – Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Spānija, Portugāle un Francija.

Teatrālie uzdevumi ir vien 8 minūšu gari, tomēr tie pauž dziļus simbolus, paspilgtinot tos ar mūziku, tērpiem un aktieru meistarību. Valstīm rādot nelielos uzvedumus, rodas savdabīgs koncertšovs. Režisors Viktors Jansons pauž, ka tas ir vizuālais teātris, kur cilvēki, sarunājoties ķermeņa valodā, izstāsta dažādus stāstu.

Forumā novadu pārstāvēs 12 studijas dalībnieki – A.Tolpigins, A.Boluža, A.Timčenko, V.Timčenko, J.Kurtina, Ž.Meile, R.Pusķeiris, V.Gibovska, M.Abramovs, J.Kopasovs, O.Krišjāne un K.Krišjāne.

FOTOGALERIJA

Valsts svētku pasākumi novada skolās