Valsts svētku pasākumi novada skolās

AKTUĀLI

Daugavpils novada skolās no 15. līdz 17. novembrim izskanēja Valsts svētku pasākumi. Saka, ka dzimtenes mīlestība sākas no katra mājām, ģimenes un vecākiem, taču tieši skola ir tā vieta, kur tiek nests ieguldījums un pausta attieksme skolēnu patriotiskās audzināšanas jomā.

Arī novembris, patriotisma un Valsts svētku mēnesis ir laiks, kad skolu telpas rotājas sarkanbaltsarkanās krāsās, savukārt pasākumi, kas notiek katrā iestādē, modina apzināties piederību savai valstij, tautai un senču tradīcijām. Kā katru gadu, arī šogad skolās skanēja Valsts himna un citas dziesmas, kuras izdziedāja paši audzēkņi. Medumu internātpamatskolas zālē varēja apskatīt arī bērnu veidotos zīmējumus kā veltījumu Latvijai tās 99. gadadienā.

Savas zināšanas par skolas vēsturi un tās tradīcijām šogad jo īpaši izdevās bagātināt Kalupes pamatskolas skolēniem, kas, piedaloties projektā “Kopā būt”, veidoja fotogrāfiju stendus. Izstāde ir veltījums Latvijai simtgadē, Latvijas vēsturē ievijot dzīparus no Kalupes pagasta dzimtu un skolas vēstures.

Kalupes pamatskolas direktore Ināra Ondzule: “Šajā izstādē esam apkopojuši vēsturiskas fotogrāfijas, kas raksturo izglītību Kalupē, sākot ar 1859. gadu. Tie ir paši izglītības pirmsākumi šajā pusē. Esam vākuši fotogrāfijas arī, gatavojoties skolas 140 un 150 gadu jubilejai, kā arī Kalupes pagasta 150. dzimšanas dienai. Šī gada galvenais uzdevums bija mūsu bērniem dod iepazīties varbūt ne ar tiem vēstures pirmsākumiem, bet ar tām tradīcijām, kas ir bijušas skolā tieši atjaunotās Latvijas laikā. Bērniem bija iespēja no saviem vecākiem uzzināt daudzus interesantus stāstus par to, kā viņi skolā svinēja Ziemassvētkus, Lieldienas”.

Līdzās izstādē ievietotajām fotogrāfijām no gadskārtējo svētku svinēšanas, skolā notika arī citi pasākumi -  talkas, ekskursijas, dažādu izbraucieni, arī ārpus Latvijas. Caur izstādi bērni ir iepazinuši skolu, kurā mācījās viņu vecāki un vecvecāki.

Svinīgajā pasākumā tika sveikti nomināciju “Gada skolotājs” un “Gada skolēns” ieguvēji – skolotāja Irēna Mukāne un 9. klases audzēknis Mareks Meženiks. Tradīcija aizsākta pirms 10 gadiem kā pateicība par sasniegumiem mācībās, ārpusklašu darbā un sportā, kā arī godinot labākos pedagogus.

Šogad pasākuma programmu bija uzdots plānot 7. klašu audzēkņiem un viņu skolotājai Sanitai Cirsei. Koncerta gaitā savus novēlējumus un muzikālos veltījumus Latvijai sniedza gan pirmsskolas grupiņas paši mazākie bērni, gan pārējo klašu skolēni. 7. klases skolnieces Elāna un Laura Latvijai svētkos vēlēja būt mūžam sakoptai, zaļai un ziedošai. Savukārt skolotāja Sanita papildināja, ka Latvijas lielākā bagātība ir tās zaļie meži, kuri tiek sakopti un tās audzes papildinātas dažādās talkās. Projektā “Kopā būt” skolēni iesaistījās kopā ar vecākiem, un, kā atzīmēja skolotāja, daudzi no viņiem ir arī Kalupes pamatskolas absolventi. Līdz ar to kopā darbošanās un vēstures izpēte bija sava veida patriotisma stunda vispirms katram savās mājās.

Pēc pasākuma viss skolas kolektīvs devās uz izstādes atklāšanu, kur ja ne katrs, tad daudzi varēja caur fotogrāfijām ieraudzīt savas ģimenes locekļus, skolotājus, klases biedrus un draugus. Jābilst, ka skola gatavojas savai 160 gadu jubilejai, kas tiks atzīmēta 2019. gadā.

FOTOGALERIJA

Valsts svētkos savu atvēršanu svin grāmata “Līksniešu atmiņu stāsti”