Uzsākts projekts Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšanai

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība uzsāk Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta  LVIII-064 “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana”/ “Strengthening traditional crafts of Latgale” (akronīms: Crafts 2.0) īstenošanu.

Projekts, ko Latgales plānošanas reģions īsteno kā vadošais partneris partnerībā ar četrām Latgales pašvaldībām, ir vērsts uz jaunu produktu un pakalpojumu attīstību tradicionālās amatniecības nozarē, kas balstās uz vietējiem resursiem un ko var popularizēt kā kopīgu tūrisma produktu Latgales reģiona apmeklētāju piesaistei.

Projekta ietvaros plānoti mākslas gadatirgi un radošie pasākumi, kas palīdz sasniegt un iesaistīt jaunas mērķgrupas, kā arī paredzēts turpināt projekta Crafts ietvaros izveidoto teritoriju attīstīšanu (Berķenele, Balvi, Andrupene, Krāslava un Lūznava).

Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un amatu mākslas tradīciju sargātājiem un popularizētājiem, kā arī uz vietējiem iedzīvotājiem un Latgales reģiona apmeklētājiem, izceļot reģionu un vietējās kultūrvietas.

Augšdaugavas novadā projekta ietvaros tiks organizēts Amatu mākslas plenērs Berķenelē, kā arī tiks iegādāts aprīkojums.

Projekta kopējais budžets:

199 946,00 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 179 951,40 EUR

Augšdaugavas novada pašvaldības budžets projektā:

Kopējās izmaksas – 25 000,00 EUR

Programmas finansējums – 22 500,00  EUR

Pašvaldības finansējums – 2500,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2023. – 15.11.2023.

Projekta vadošais partneris: Latgales plānošanas reģions, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600, e-pasts pasts@lpr.gov.lv, tālr. +371 65428111, www.lpr.gov.lv

Projekts Crafts 2.0 tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Augšdaugavas novadā notiks parka festivāls