Uzsākta skolēnu pieteikšanās darbam vasarā

AKTUĀLI

9. aprīlī tiek uzsākta skolēnu pieteikumu pieņemšana Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmai.

Programmā var piedalīties skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā vai citās pašvaldībās deklarētie skolēni kuri mācās Daugavpils novada izglītības iestādēs.

Skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā, bet kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, tiks nodarbināti pēc Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnu nodarbināšanas.

Darbs skolēniem tiks piedāvāts laika posmā no 2018. gada 4. jūnija līdz 31. augustam. Darba vietas skolēniem tiks nodrošinātas Daugavpils novada teritorijā darbojošos uzņēmumos un novada pašvaldības iestādēs.

Programmai ir šādi nosacījumi:

  • Viens Skolēns ar pašvaldības finansējumu drīkst strādāt   ne vairāk kā 4 stundas dienā un:

-ne mazāk kā 2 nedēļas , ja skolēnam ir 14-15 gadi

-ne vairāk kā 1 mēnesi,  ja skolēnam ir 16-19 gadi

  • Vienas stundas izmaksa skolēnam ir valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā. Darba devējs par saviem līdzekļiem ir tiesīgs maksāt vairāk par iepriekš nosaukto summu
  • Lauksaimniecībā nodarbinātie (lauksaimniecības palīgstrādnieki) saņem par 10% vairāk, stundas likmei piemērojot koeficientu 1,1.

Pieteikšanās kārtība :

  • Darba vietas tiek publicētas Daugavpils novada domes mājas lapā
  • Skolēnu pieteikumus pieņemam no 09.04.2018. līdz 09.05.2018. Daugavpils novada pagastu pārvaldēs un Daugavpils novada domē, 29. kabinetā
  • Rezultātu paziņosim skolēniem un darba devējiem: sākot ar 21.05.2018.
  • Slēdzot darba līgumu, skolēniem ir pienākums iesniegt personīgo bankas konta numuru algas saņemšanai, kā arī nepieciešamos dokumentus
  • Līgumu slēgšana – no 21.05.2018.
Skolu koru un vokālo ansambļu koncertskate “Svētku prieks”