Tuvojas noslēgumam pašvaldības ceļa būvniecības darbi Dubnas pagastā

AKTUĀLI

Projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu, šogad tiek pārbūvēti ceļu posmi piecos pagastos. Darbi strauji tuvojas noslēgumam arī pašvaldības ceļa posmam “Dubna – Bicāni – Zeiļi – Medupes upe” (1.5km) Dubnas pagastā. 19. oktobrī pašvaldības speciālisti apsekoja ceļu, sniedzot pēdējās norādes būvniekiem par nepilnību novēršanu piecu darba dienu laikā, pirms ceļa posma pieņemšanas ekspluatācijā. Projekta realizācijas gaitā veikta grants seguma būvniecība, nogāžu stiprināšana, caurteku nomaiņa un citi darbi. Būvniecības darbus Dubnas pagastā veic SIA “Latgales Ceļdaris”.

Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns pastāstīja, ka faktiski šis ceļš ir uzbūvēts pilnībā no jauna, jo līdz šim tas ir bijis tikai tīrumā iebraukts ceļš, kurš pavasarī un rudenī ar lielo tehniku bija neizbraucams. “Šajā ceļa posmā atrodas trīs lielie zemnieki, vienam no viņiem pieder arī liela govju ferma. Lai nokļūtu uz saviem tīrumiem un piegādātu mājlopiem barību, šiem zemniekiem vajadzēja veikt 7 kilometru garu apkārtceļu caur Dubnas ciema centru. Šādu lieku apli vajadzēja veikt arī skolēnu pārvadājumu autobusam. Uzņēmējiem šī ceļa uzbūve ir liels ieguvums, jo piena savākšanas mašīnas no pilsētas varēs nokļūt pa taisno no Maļinovas, neiebraucot Dubnas centrā.” Šie apsvērumi radīs arī finanšu līdzekļu ekonomiju un uzlabos satiksmi, jo ceļu ērti varēs izmantot arī citi iedzīvotāji, saīsinot laiku nokļūšanai uz pilsētu.

Kā norāda Ē.Stašulāns, ceļa pārbūves darbus vasarā kavēja lielās lietavas un tehnoloģiskais pārtraukums, kurš tika izsludināts sakarā ar Latvenergo elektrības līniju maiņu un četru elektrības stabu noņemšanu. “Bija vērts nogaidīt, jo izdevās ceļa posmu pie grāvīša iztaisnot - pēc vecā projekta būtu sanācis ceļa noslēgums zigzaga veidā, kas apgrūtinātu braukšanu lielajai tehnikai," tā pagasta saimnieks.

Šobrīd darbi pie pašvaldības grants ceļiem turpinās Vaboles, Kalupes un Višķu pagastā. Projekta kopējais finansējums sastāda 124 081 eiro, tai skaitā 99 783 eiro ir publiskais finansējums un 24 298 eiro pašvaldības finansējums. Kā pastāstīja novada pašvaldības izpilddirektores 1. vietniece Ināra Natarova, iesniegšanai Lauku atbalsta dienestam ir sagatavoti vēl 5 ceļu posmu pārbūves projekti Kalkūnē, Medumos, Salienā un Līksnā.

FOTOGALERIJA

Kalupietis Mareks Meženiks uzvar Latvijas čempionātā krosā