Turpmāk novada pašvaldības informatīvais izdevums iznāks tikai latviešu valodā

AKTUĀLI

Novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu veikt grozījumu Daugavpils novada domes 2011. gada 10. februāra lēmumā Nr. 195 “Par avīzes “Daugavpils novada vēstis” dibināšanu” un izteikt lēmuma 3. punktu jaunā redakcijā. Turpmāk, sākot ar šī gada 1. jūniju, pašvaldības informatīvais izdevums iznāks tikai latviešu valodā. Grozījums veikts, ņemot vērā MK noteikumus Nr. 130 par valodu lietošanu informācijā, Valsts valodas likumu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) skaidrojumus.

Valsts valodas likuma 21. pantā atrunāts, ka valsts un pašvaldību iestāžu sabiedrības informēšanai paredzētā informācija sniedzama tikai valsts valodā, kā arī MK noteikumu Nr. 130 5. apakšpunktā norādīts, ka līdztekus valsts valodai Valsts valodas likuma 21. panta pirmajā daļā minētās institūcijas un personas var lietot svešvalodu, sniedzot publisku informāciju sabiedrībai pieejamās vietās, ja šī informācija ir saistīta ar starptautisko tūrismu, starptautiskiem pasākumiem, drošības apsvērumiem, Eiropas Savienības brīvu preču apriti, epidēmijām vai bīstamām infekcijas slimībām, ieslodzījumu vietās ievietoto ārvalstu pilsoņu tiesībām un pienākumiem, kā arī ārkārtas situācijām.

Līdz ar to, lēmuma Nr. 195 “Par avīzes “Daugavpils novada vēstis” dibināšanu” 3. punkts “noteikt avīzes „Daugavpils novada vēstis” metienu 11000 eksemplāru latviešu un krievu valodā ar izdošanas periodiskumu – vienu reizi mēnesī” tiek izteikts jaunā redakcijā - “izdot avīzi ar periodiskumu vienu reizi mēnesī”.

Novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska rezumēja: “No nākamā mēneša avīzi izdosim tikai latviešu valodā, vērosim un skatīsimies, kāda būs iedzīvotāju reakcija. Turpmāk būs jāanalizē situācija, cik no tiem 65 % iedzīvotāju, kas līdz šim lasīja avīzi krievu valodā, varēs lasīt to latviski. Jāsaka, ka šis aizliegums ir izteikts ne mums vienīgajiem, ar to saskārušās vairākas Latgales pierobežas pašvaldības, kas līdz šim informatīvos izdevumus izsniedza divās valodās. Likums ir viens, un mums tas ir jāievēro”.

Notiks Daugavpils novada bērnu un jauniešu jaunrades festivāls “Svētku prieks”