Turpinās niedru pļaušana Sila ezerā

AKTUĀLI

Projekta “Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu” ietvaros šī gada 31.janvārī Sila ezera Z krastā 0,1 ha platībā tika nopļautas sausās niedres. Vienlaikus niedres tika sasmalcinātas, lai izmantotu tās kā mulčējamo materiālu jau izveidotajā permakultūras dobē.

Niedru pļaušanas talkā piedalījās Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes darbinieki, biedrības “Jubra” un Latvijas Poļu Savienības pārstāvji.

Sila ezers atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parkā “Silene” un atbilst aizsargājamam biotopam “Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju”. Niedru pļaušana veikta, lai mazinātu organiskā materiāla uzkrāšanos ezerā un kavētu ezera aizaugšanu. Niedru pļaušanai ziemā ir priekšrocības: netiek skarta ūdens ekosistēma, nopļautās niedres ir vieglāk savācamas, jo ir sausas un viegli transportējamas krastā pa ledu.

Projekta ietvaros niedru pļaušana šajā teritorijā tika veikta arī 2023. gada vasarā, bet atkārtota pļaušana plānota 2024.gada vasaras sezonā.

Organizatori pateicas talkas dalībniekiem par ieguldīto darbu!

Uzziņa:

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama goodwater.lv un facebook lapā.

Informāciju sagatavoja Dabas resursu nodaļas vadītāja G. Novika

Augšdaugavas novada zemnieki piedalīsies Latvijas protesta akcijā