Tirgus cenu izpēte “Projekta vadītāja un projekta grāmatveža pakalpojums Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „ Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” ietvaros”

Pašvaldība

Notiks Vecsalienas pagasta svētki