Tikšanās ar rakstniekiem Naujenes bibliotēkā

Kultūra

17. aprīlī Naujenes bibliotēkā norisinājās Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas bibliotēku biedrības realizētā projekta «Grāmata rosina sarunu par aktuālo» pasākums, kura ietvaros notika divas literārās darbnīcas: literārā darbnīca “Iepazīsim Baltijas valstu rakstniecību” ar mūsdienu latviešu prozas autoru un literatūrzinātnieku Arno Jundzi, un otra literārā darbnīca “Izprast personību stāstu fenomenu” ar latviešu publicistu, rakstnieku, tulkotāju Ilmāru Šlāpinu.

Projekta mērķis: literārās klātienes sarunās izgaismot literāro darbu nozīmi sabiedrībai svarīgu notikumu apzināšanā, viedokļu veidošanā un aktuālu jautājumu izklāstā, tādējādi nostiprinot iedzīvotāju kopienu lasīšanas paradumu

Tikšanos jeb literārās darbnīcas vadīja kultūras žurnāliste, Latvijas radio 3 raidījuma “Grāmatu stāsti” veidotāja, Rakstniecības un mūzikas muzeja kultūras pasākumu organizatore Liega Piešiņa.

Tikšanās laikā tika apspriestas dažādas tēmas par literatūru, lasīšanu, grāmatu izdošanu. Ilmārs Šlāpins nolasīja savus dzejas darbus no dzejas krājuma "Never". Tikšanās laikā tika uzdoti jautājumi no auditorijas, piemēram, par komatu un pieturzīmju pielietošanu tekstā, par rakstniecības tendencēm.

Kopā ar viesiem ieskatījāmies Baltijas valstu literatūras tendencēs. Sarunas ar autoriem palīdzēja labāk izprast mūsu sarežģīto laiku un sociālkultūras situāciju valstī, un iedvesmoties tālākai savas personības attīstībai.
Paldies kultūras žurnālistei Liegai Piešiņai un autoriem par interesantu, iedvesmojošu un izglītojošu tikšanos! Kā arī izsakām pateicību LNB Bibliotēku attīstības centram par organizatorisko atbalstu.

Nekustamo īpašumu elektroniskā izsole 27.05.2024.