Nekustamo īpašumu elektroniskā izsole 27.05.2024.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli  elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pašvaldības nekustamos īpašumus:

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 001 0295, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0295 0.0553 ha platībā, un atrodas “221”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1624,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 162,40. Izsoles sākums – 26.04.2024., izsoles noslēgums – 27.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu “Dzīpari” ar kadastra numuru 4488 005 0318, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0896 1.0148 ha platībā, un atrodas Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 2520,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Nodrošinājums - EUR 252,00. Izsoles sākums – 26.04.2024., izsoles noslēgums – 27.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4490 009 0315, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490 009 0315 0.0498 ha platībā, un atrodas Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 696,00. Izsoles solis - EUR 69,00. Nodrošinājums - EUR 69,60. Izsoles sākums – 26.04.2024., izsoles noslēgums – 27.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- dzīvokļa īpašumu Nr.5, Daugavas iela 5, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4476 900 0106 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 5880/42980 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0423 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0423.

Izsoles sākumcena - EUR 1098,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 109,80. Izsoles sākums – 26.04.2024., izsoles noslēgums – 27.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolēm var sākot no 2024.gada 26.aprīļa plkst.13:00 līdz 2024.gada 16.maijam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, samaksājot reģistrācijas, nodrošinājuma maksu un maksu par dalību elektroniskajā izsolē, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un izpildot izsoles priekšnoteikumus.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļu, tālr.65476827, mob. 29412676.

“Skolas somas” iespējas