Tikšanās ar profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem

Izglītība

28. februārī Augšdaugavas novada skolu jaunieši tiešsaistē tikās ar profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem no Latgales Industriālā tehnikuma, MIKC DDMV Saules skolas, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Rēzeknes Tehnikuma. Iestāžu pārstāvji jauniešus iepazīstināja ar savām izglītības iestādēm, sniedzot informāciju par mācību iespējām, programmām, iegūstamo izglītību un kvalifikāciju. Skolēni uzzināja par jaunākajām un pieprasītākajām mācību programmām, par modernizēto mācību vidi, par praktisko darbu laboratorijām, izaugsmes iespējām, par dienesta viesnīcām, par iespēju piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, par iespēju piedalīties ERASMUS+ projektos un dažādos konkursos, par prakses iespējām un iespēju saņemt stipendiju.

Iestāžu pārstāvji jauniešiem novēlēja izvēlēties pareizo karjeras ceļu, kā arī aicināja piedalīties Atvērto durvju dienas pasākumos, lai tuvāk iepazītu izglītības iestādes.

Pedagoģe karjeras konsultante
Iveta Repkova

Reģionālie semināri par atbalsta maksājumiem 2023. gadā Augšdaugavas novadā