Tikšanās ar pašvaldības vadību mācību “NATRIX 24” ietvaros

AKTUĀLI

Visā Latvijas teritorijā no 3. līdz 5. aprīlim notiek civilmilitārās sadarbības vingrinājums "NATRIX 24", lai sagatavotu Zemessardzes bataljonus civilās vides informācijas apzināšanā un nodrošināšanā sabiedroto spēku vienībām militāra apdraudējuma krīzes situācijās.

Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins un pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe 4.aprīlī vingrinājuma ietvaros tikās ar Zemessardzes 34.bataljona komandieri majoru Valēriju Baranovski un sabiedrotajiem – Daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" pārstāvjiem no Kanādas un Dānijas. Tikšanās notika Latvijai nozīmīgā datumā – 4.aprīlis ir NATO 75.gadadiena un šogad tiek svinēta arī Latvijas dalības organizācijā 20.gadadiena.

"NATRIX 24" ir praktisks turpinājums vingrinājumam "PILSKALNS", un sniedz iespēju pašvaldību vadītājiem plašāk izprast gan pašvaldības vadītāju, gan pašvaldības lomu valsts aizsardzībā militāra apdraudējuma gadījumā. Viens no mācību pamatuzdevumiem ir vingrināt uzņemošās valsts uzdevumu izpildi un nodrošināt sabiedrotos ar civilās vides izpratni.

Kopumā mācībās piedalās karavīri un zemessargi no Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, Jūras spēkiem, Mācību vadības pavēlniecības, Zemessardzes, kā arī sabiedroto spēki no Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā, ASV 5. korpusa, NATO Multinacionālās ziemeļu divīzijas un NATO Spēku integrācijas vienības.

Foto: Imants Suzveizda

Siltas un saulainas Lieldienas Medumos!