Tikšanās ar absolventiem

Izglītība

27. aprīlī Augšdaugavas novada jauniešiem bija iespēja ZOOM platformā tikties ar Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Sventes vidusskolas un Špoģu vidusskolas absolventiem, kuri studē 1. un 2. līmeņa augstākajās izglītības iestādēs.  Jaunieši vairāk uzzināja par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē, Daugavpils Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Biznesa augstskolā Turība un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.

Studējošie jaunieši dalījās savā pieredzē, pastāstīja par izglītības iestādē piedāvātajām studiju programmām, par iespējām iegūt un saglabāt budžeta vietas, par izaicinājumiem, ar ko ir jāsastopas, par stipendijas saņemšanas iespējām, prakses iespējām, par dienesta viesnīcu piedāvājumu, par daudzveidīgajām ārpusstudiju aktivitātēm, kurās studenti var sevi apliecināt gan dažādos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, gan sporta aktivitātēs, gan studentu pašpārvaldēs.

Absolventi saviem skolas biedriem novēlēja veiksmi eksāmenos un atrast pareizo karjeras ceļu, deva padomus turpmākajam ceļam – būt aktīviem, neiespringt uz mazsvarīgām lietām, nebaidīties no kļūdām, kā arī ieteica paņemt par dzīves moto šādu teicienu: “Dari to, ko Tu mīli, un mīli to, ko Tu dari!”

Pēc tikšanās vidusskolēni dalījās savos ieguvumos:

“Bija interesanti dzirdēt bijušo skolas biedru pieredzi, uzsākot studenta gaitas, un uzzināt, kas sagaida nākotnē.”

“Guvu lielāku priekšstatu par studijām, ko piedāvā izglītības iestādes; interesanti bija uzzināt par ārpusstudiju aktivitātēm.”

“Ieguvu informāciju par sev interesējošām studiju programmām, kā arī izdarīju sev nepieciešamos secinājumus.”

“Ieguvu padomus par izglītības iestādes izvēli, stipendiju nozīmīgumu.”

“Šī tikšanās man lika pārdomāt savas nākotnes iespējas. Sapratu, ka no grūtībām nevar izbēgt, ka nav jābaidās no kļūdām, bet viss jāpieņem un jāmeklē risinājumi.”

Liels paldies visiem atsaucīgajiem skolu absolventiem un Augšdaugavas novada skolu jauniešiem, kuri atrada laiku piedalīties kopīgajā pasākumā, jo “kurš vairāk izdara, tas arī vairāk saņem…”

            Veiksmi esošajiem un topošajiem studentiem!

Augšdaugavas novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Iveta Repkova

Naujenes pamatskolas 4. un 5. klases skolēnu mācību ekskursija uz Daugavpils Inovāciju centru