Tiks īstenots starpnovadu sadarbības projekts jaunatnes jomā

AKTUĀLI

Projekta “Kopā!” mērķis ir veicināt sadarbību starp Daugavpils un Ilūkstes novadu jaunatnes jomas attīstīšanai un sadarbības veicināšanai. Projekta mērķa grupa ir jauniešu vecumā no 13 – 25 gadiem, kas dzīvo un/vai mācās Daugavpils un Ilūkstes novadā, kā arī jaunatnes darbinieki. Projekta rezultātā tiek plānots veidot ilgtspējīgu sadarbību starp sadarbības partneriem, jaunatnes jomas attīstības veicināšanai un aktīvas pilsoniskās sabiedrības audzināšanai.

Sadarbības projekta ietvaros tiek plānotas tādas aktivitātes kā pašpārvalžu forums, jauniešu un jaunatnes darbinieku apmācības, jaunatnes salidojums, jauniešu aptaujas un kopīga darbības virziena izstrāde jaunatnes jomā.

Projekts tiks īstenots no š.g. 7. decembra līdz 2021. gada 7. septembrim.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Milāna Loča

Jaunatnes projektu koordinatore

Apskatāma Baibas Priedītes personālizstāde “Kā piedzīvojums... ”