Tiks attīstīts Slutišķu sādžas Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs

AKTUĀLI

Kā preses konferencē ziņoja Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Daugavpils novada pašvaldība jau 2016. gadā uzsākusi dalību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanā.

Šīs programmas ietvaros ir iespējama finansējuma apgūšana arī Daugavpils novada teritorijā, īstenojot projektu. “Ir veiksmīgi aizstāvēts pirmās kārtas iesniegums. Šis projekts tiks realizēts sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību kā šī projekta vadošo partneri, kā arī projektā līdzdarbosies Aglonas, Krāslavas, Ludzas un Preiļu novada pašvaldības. Katrā no šīm pašvaldībām ir plānots palielināt tūristu plūsmu un attīstīt pakalpojumus kādā ļoti nozīmīgā kultūras mantojuma vai dabas teritorijā”, tā I. Mukāne.

Daugavpils novada pašvaldība no savas puses ir izvēlējusies Dabas parka “Daugavas loki” teritoriju, konkrēti Slutišķu sādžu kā vietu ar lielu potenciālu tūrisma attīstībai.

“Šajā teritorijā projekta ietvaros ir paredzēts restaurēt otro Slutišķu sādžas īpašumu, kas tagad atrodas novada pašvaldības pārziņā. Tiek plānots izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru, iekārtot lūgšanu istabu, kur būtu apskatāma ekspozīcija no lietām, kas saistās ar vecticībnieku garīgās kultūras mantojumu. Tāpat jau tika veikta šīs mājas arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte, kas parādīja, ka varam paplašināt māju, kas vēsturiski ir bijusi lielāka nekā tā šobrīd ir saglabājusies. Būves atjaunotajā daļā ir plānots iekārtot mūsdienu prasībām atbilstošu darba vietu muzeja darbiniekiem, arī kulinārā mantojuma telpu, kur tūristiem varētu tikt sniegti ēdināšanas pakalpojumi, jo tuvumā šādas iespējas ir ļoti minimālas. Plānots mājā izvietot arī vairākas izstādes. Telpa, kas pašlaik pieder Naujenes muzejam, tiks paplašināta, un tieši vecticībnieku kultūras mantojuma pakalpojuma sniegšana un dažādu iespēju parādīšana tiks nopietni paplašināta. Projekts paredz arī neliela atpūtas laukuma izbūvi Markovas teritorijā un estrādes izbūve tā saucamajā Latgales sētā, kur kā ierasts notiek festivāls “Augšdaugava”. Tāpat ieplānota Markovas pilskalna labiekārtošana un pavisam jauna objekta – informācijas centra izbūve blakus Slutišķu stāvlaukumam. Pēc neoficiāliem novērojumiem gada laikā šajā teritorijā ierodas ap 10 000 apmeklētāju, taču tas nav konkrēts cipars. Cerams, ka šis apmeklētāju centrs tādu uzskaiti perspektīvā varētu veikt. Apmeklētāju centrs tāpat sniegts citus pakalpojumus tūristiem, piemēram, suvenīru tirdzniecību, velo nomu un citas lietas, kas palīdzēs uzturēt saikni starp mums un Slutišķu sādžas apmeklētājiem”, tā par realizējamo projektu pastāstīja Ināra Mukāne.

Summa, kas varētu tikt apgūta šajā projektā, ir 500 000 eiro, 425 000 eiro plānots saņemt no Eiropas Savienības programmas. Projektu plānots realizēt līdz 2019. gadam.

Olga Davidova

Bērni vasaras brīvlaiku iesāk bibliotēkas grāmatu pasaulē