Tika piešķirtas pašvaldības stipendijas diviem topošajiem speciālistiem

AKTUĀLI

Novada domes sēdē tika pieņemti lēmumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu diviem topošajiem speciālistiem - Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2. kursa studentam Jānim Somam un Rīgas Tehniskās universitātes 1. kursa studentam Aleksandram Vansovičam. Abi stipendiāti atbilst Saistošajos noteikumos Nr. 8. “Pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” noteiktajām prasībām. Abiem jaunajiem speciālistiem, saskaņā ar vienošanos, jānostrādā pēc studiju pabeigšanas pie uzņēmējiem turpmākos trīs gadus. Stipendijas ieguvējiem pirmajā mācību gadā tiks maksāta stipendija 150 eiro apmērā, otrajā un trešajā studiju gadā – 200 eiro un vēlākajos kursos – pa 250 eiro mēnesī.

Jānis Soms apgūst izglītību saskaņā ar akreditētu izglītības programmu mašīnzinātņu inženiera specialitātē un ir noslēdzis vienošanos ar SIA “Meliors Krauja”. Jānis pastāstīja, ka studijas mašīnzinātņu inženiera specialitātē viņš izvēlējās apzināti. Kad viņš stājās universitātē, izvēle bija liela, taču viņš izvēlējās tieši šo nozari, jo bija cilvēki, kuri viņam to ieteica, kā arī citas specialitātes viņam nelikās interesantas. “Mans brālēns pabeidza universitāti šajā programmā un daudz ko man varēja pastāstīt, kā arī no viņa un paziņām uzzināju, ka šai programmai ir 70 budžeta vietas un paziņas stāstīja, ka vienmēr ir brīvas vietas, tāpēc man bija visas iespējas tikt.” Studiju laikā Jānim notiek arī prakse, taču papildus viņš to saņem no sava darba devēja strādājot vasaras brīvlaikā. “Es pieļauju domu, ka es varētu strādāt arī citā vietā lai iegūt pieredzi un dalīties ar to. Taču, SIA “Meliors Krauja” ir ģimenes uzņēmums, tāpēc ilgas domāšanas par prakses un darba vietu nebija. Kā saka mani vecāki – viss bija izlemts kamēr tu vēl biji mazs. Es uzskatu, ka tā ir pareiza izvēle, jo ģimene ir daudz ieguldījusi uzņēmumā un būs labi, ja tas arī turpmāk paliks vienas ģimenes rokās, nevis tiks pārdots citam, pavisam svešam cilvēkam.” Jānis uzskata, ka vislabākais ir iegūt izglītību labā augstskolā, pat ja tā nav tuvu mājām, bet atgriezties dzīvot un strādāt vajadzētu dzimtajās vietās, jo nekur nav tik labi kā mājās. Jānis ļoti cer tam, ka kādreiz viņš varēs attīstīt uzņēmumu un pēc gadiem varēs arī ieviest kaut ko jaunu.

Aleksandrs Vansovičs apgūst izglītību saskaņā ar akreditētu izglītības programmu mehatronikas inženiera specialitātē un ir noslēdzis vienošanos ar A/S “Latgales bekons”. Aleksandrs pastāstīja, ka viņam šī nozare ir ļoti tuvu. “Es strādāju A/S “Latgales bekons” jau 11 gadus un man ir ļoti daudz dažādu darba pienākumu. Tā kā esmu mehāniķis, tad arī mehatronikas inženiera specialitāte man dos iespēju paaugstināt savas iemaņas un spējas darbā. Arī praksi man šeit ir ērtāk iziet, jo šis uzņēmums man jau sen pazīstams, kā arī visu tā tehnisko aprīkojumu es ļoti labi pārzinu.” Aleksandrs atzinās, ka nemaz negribētu braukt ārzemēs, pavisam otrādāk, viņam ir plāni nākotnei tieši šeit, Daugavpils novadā. Aleksandrs uzskata, ka kamēr ir iespēja mācīties un apgūt kaut ko jaunu, tad tas ir jādara, jo nekad nevar zināt, kas noderēs dzīves gaitā.

Daugavpils novada pašvaldības stipendijām katru gadu var pieteikties valsts akreditētās augstākās izglītības programmās jebkurā kursā studējošie. Novada dome nosaka atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu katrā specialitātē, kuriem var tikt piešķirta Stipendija, kā arī norāda Domes apzinātos uzņēmējus, kuriem ir nepieciešami šādi speciālisti. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kas apgūst noteikto atbalstāmo specialitāti, sekmīgi apgūst studiju programmu (vidējais vērtējums ne mazāk par 6 ballēm), pēc augstskolas beigšanas apņemas turpmākos trīs gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pie novada uzņēmēja.

Notika Sventes pagasta tradicionālais čempionāts dambretē