Talkošana Vabolē

Izglītība

Latvijas Lielā talka nu jau ir kļuvusi par tradīciju. Liela daļa Latvijas iedzīvotāju, t.sk. arī skolēni, gadu no gada iesaistās piegružoto teritoriju sakopšanā. Vaboles vidusskolas skolēni vairākus gadus pēc kārtas kopj  Rīga - Daugavpils šosejas  ceļmalas līdz Vaboles un Kalupes pagastu robežai. Šogad darbs ritēja raitāk, jo atkritumu bija mazāk nekā iepriekš, kas skaidrojams ar ieviesto depozīta sistēmu otrreizējai plastmasas pārstrādei.

Talka parasti raisa arī pārdomas un sarunas par to, kas tie par cilvēkiem, kuriem nerūp sakopta vide, kuri “ar vieglu roku” pa mašīnas logu izmet nevajadzīgos  iepakojumus, vai atved maisus ar atkritumiem un atstāj ceļmalas grāvjos. Vai tie ir neizglītoti ļaudis? Bet  varbūt tādi, kuri nekopj savas mājas apkārtni un nekad nav izbaudījuši prieku un gandarījumu par  sakoptu vidi? Vai tā ir sabiedrības daļa, kurai trūkst elementāras cieņas pret līdzcilvēkiem , bet līdz ar to arī pret sevi? Jautājumu daudz un atbildes dažādas. Taču neskatoties ne uz ko, talkotāji  čakli strādāja un bija gandarīti par padarīto.

Talkas noslēgumā katra klase ar vecāku atbalstu izgatavoja putnu būrus un izlika tos skolas tuvumā.  Paldies tētiem Varim Vilcānam, Andrim Skrindam, Andrim Rušeniekam, Artūram Kārkļiņam un  Rolandam Kursišam par līdzdarbošanos un praktisku palīdzību! Lai putnu balsis un dziesmas nebeidz priecēt gan ejot cauri parkam, gan stundās, kad logi ir vaļā.  Mūsu Latvija ir ļoti skaista un tā  kļūst tīrāka ar katru gadu, pateicoties labas gribas cilvēkiem, tātad arī Vaboles vidusskolas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem.

Elita Skrupska, Vaboles vidusskolas direktore

Vaboles sākumskolēni galvaspilsētā Rīgā