Svinīgs pasākums Maļinovā “Mīļai, skaistai Latvijai!”

AKTUĀLI

16.novembra pēcpusdienā Maļinovas pagasta saieta namā uz svinīgo pasākumu pulcējās pagasta iedzīvotāji. Skanot Latvijas Republikas valsts himnai, sākās svētku koncerts.

Koncerta laikā Sociālā dienesta darbiniecei Maļinovas pagastā Jeļenai Grigorjevai pasniedza Daugavpils novada domes Pateicības rakstu par profesionālu  darbu un nozīmīgu ieguldījumu pagasta sociālā darba pilnveidošanā.

18. novembris, ir īpaša diena mūsu valstij, jo tas ir sākums tam, kad cilvēki varēja brīvi teikt : "Mana dzimtene - mana Latvija!". Tā arī jauniešiem skaitlis 18 ir ļoti īpašs, jo tas ir ceļš uz jaunu dzīves posmu - uz brīvību, patstāvību. Pasākuma laikā tika godināti 2017. gada pilngadību sasniegušie pagasta jaunieši. Vēlreiz gribētos novēlēt visiem pilngadniekiem, lai piepildās viņu ieceres un plāni!

Svētku pasākuma turpinājumā klātesošiem bija iespēja baudīt skaistu koncertu, ko piedāvāja grupa  "Dvinska muzikanti". Koncerta klausītāji labprāt dziedāja līdzi iemīļotajām dziesmām, radot sirdīs piederības izjūtu Latvijas valsts svētkiem.

Sirsnīgs paldies Maļinovas pagasta pārvaldei un visiem iedzīvotājiem par atbalstu un atsaucību!

Jeļena Vasiļjeva
Maļinovas pagasta pārvaldes SN vadītāja 

Naujenes kultūras centrā veidoja svečturus Latvijai