Svētku pārgājiens Subatē

AKTUĀLI

Ar Skolas somu Kalupes pamatskolas skolēni izzinoši izglītojošās aktivitātēs Rīgā