Svētkos pašvaldība pateicās novada iedzīvotājiem

AKTUĀLI

16. novembrī notika pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai. Uzrunājot klātesošos, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins uzsvēra, ka pirmo reizi šie svētki tiek svinēti pēc teritoriālās reformas jaunizveidotajā Augšdaugavas novadā. “Daugavas abos krastos tagad esam kopā, gan Latgales, gan Sēlijas daļa. Svētkos novadnieki ieklausās viens otra tradīcijās, dziesmās, valodas bagātīgajās niansēs un izteiksmēs, sacenšas prasmēs. Mēs strādājam kopā, lai attīstītu un stiprinātu mūsu novadu, jo Daugavas abas malas mūžam nesadalās. Mēs šodien turpinām darbu, ko sāka mūsu priekšgājēji pirms divām, trim vai četrām paaudzēm. Sava darba augļus nodosim mūsu bērniem un mazbērniem, kuri šo darbu turpinās. Mēs esam viens posms garā ķēdē. Ja spēsim turpināt sākto ceļu un nodot pēcnācējiem Latviju kaut nedaudz labāku nekā to atradām, tad savu uzdevumu būsim izpildījuši.” A. Kucins pateicās ikvienam, kas ar saviem darbiem un atbalstu stiprina novada attīstību, godprātīgi strādā, izglīto jauno paaudzi, piedalās kultūras un sporta norisēs. “Sveicu visus Augšdaugavas novada iedzīvotājus un novēlu ikvienam sirdī, domās un darbos iedegties par Latviju un tās nākotni.”  

Šajā dienā pašvaldība vēlējās pateikties tiem novada iedzīvotājiem, kuri ar savu darbu un sirdi veido Augšdaugavas novada gaišo starojumu.

Pasākumā Augšdaugavas novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma:

 • Elvīra Kokina - Maļinovas pagasta pārvaldes bibliotēkas vadītāja;
 • Evita Kusiņa - Koļesņika - Naujenes Novadpētniecības muzeja direktore;
 • Olga Kuzmina - Naujenes kultūras centra vadītāja;
 • Andrejs Elksniņš - Z/S “Vetiņi” īpašnieks, veterinārārsts;
 • Ģimenes uzņēmums “Dvietes īstais lauku saldējums”;    
 • Inese Jakobsone - IK “Višķezers” īpašniece;
 • Nora Poiša - Atpūtas kompleksa “Lielbornes muiža” īpašniece;
 • Jānis Proms - Višķu pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Gunārs Mošāns - SIA “Ornaments” elektriķis;
 • Irēna Bogdanova - Ilūkstes pilsētas administrācijas Vispārējās nodaļas vadītāja;
 • Anita Pabērza - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Inženiertehniskās nodaļas transporta tīklu inženiere;
 • Vasīlijs Ļeonovs - pašvaldības aģentūras “Višķi” elektriķis;
 • Ruta Grustāne - Višķu pagasta Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra klientu apkalpošanas speciāliste;
 • Olga Lukaševiča - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja;
 • Vilnis Bašķis - Subates pilsētas iedzīvotājs;
 • Ingrīda Litiņa - Vaboles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas, datorikas skolotāja, gaidu vienības vadītāja;
 • Anna Vaidere - Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja;
 • Ilga Mališeva - Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktora vietniece profesionālās izglītības jomā;
 • Ināra Pomjalova - Augšdaugavas novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja;
 • Svetlana Kužele - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” māsas palīgs;
 • Veneranda Jefimova - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Infekciju nodaļas māsas palīgs;
 • Jānis Kolns - Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvests.

Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu pašvaldības darbā saņēma Vanda Kezika - ilggadējā Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore.

Šogad valsts svētkos tiks pasniegti arī Augšdaugavas novada pašvaldības Pateicības raksti, tos saņems:

 • Andžella Nartiša - Kalupes pagasta bibliotēkas vadītāja;
 • Ināra Vasiļjeva - Biķernieku kultūras nama kultūras pasākumu organizatore;
 • Aiga Krute - Naujenes kultūras centra kultūras pasākumu organizatore;
 • Aiga Soldatjonoka - Naujenes tautas bibliotēkas bibliotekāre
 • Alvīda Selecka - Subates kultūras nama ansambļa “Sonāte” dalībniece, Subates pilsētas iedzīvotāja;
 • Jānis Vaitkuns - Z/S “Saimnieki” īpašnieks;
 • Andrejs Pļiska - SIA “DEMWood” īpašnieks;
 • Jānis Puida - SIA “Bebra Serviss” īpašnieks;
 • Ivanda Zavadska - Kalupes pamatskolas saimniecības vadītāja;
 • Genādijs Harlovskis - Kalkūnes pagasta pārvaldes labiekārtošanas strādnieks;
 • Pelageja Mačuļska - Biķernieku pamatskolas apkopēja;
 • Grieta Malnača - Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece;
 • Olga Ignatāne - Vaboles vidusskolas saimniecības pārzine;
 • Maruta Rušeniece - Vaboles pagasta pārvaldes lietvedības pārzine;
 • Aigars Teniss - Līksnas pagasta pārvaldes remontatslēdznieks;
 • Ināra Keviša - Līksnas pagasta pārvaldes lietvedības pārzine;
 • Ivars Buldurs - Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā;
 • Veneranda Bule - Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” skolotāja palīgs;
 • Taisija Jegorova - Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pavāre;
 • Junona Jekimova - Naujenes pagasta pārvaldes lietvede;
 • Irēna Putāne - Pašvaldības aģentūras “Višķi” vecākā grāmatvede;
 • Inese Gribuste - pašvaldības aģentūras “Višķi” grāmatvede uzskaitvede;
 • Ilga Dorofejeva -Višķu pagasta pārvaldes lietvedības pārzine;
 • Valdis Zukulis - Višķu pagasta pārvaldes vides pārvaldības konsultants;
 • Inese Alehina - Skrudalienas pagasta pārvaldes lietvedības inspektore;
 • Sofija Mole - Skrudalienas pagasta pārvaldes Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena “ vadītāja;
 • Dzintars Pabērzs - Augšdaugavas novada Sporta skolas direktors;
 • Inese Celitāne - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Aprūpes nodaļas māsas palīgs;
 • Jeļena Balinska - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Plānveida īslaicīgās ārstēšanas nodaļas māsas palīgs;
 • Ņina Rakicka - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Aprūpes nodaļas māsas palīgs;
 • Natālija Stepanova - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Plānveida īslaicīgās ārstēšanas nodaļas māsas palīgs;
 • Svetlana Boļšakova - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Infekciju nodaļas sanitāre;
 • Valda Trifonova - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Onkoloģijas nodaļas dienas stacionāra māsas palīgs;
 • Žanna Saveļjeva - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Plānveida īslaicīgās ārstēšanas nodaļas māsas palīgs;
 • Sergejs Samohvalovs - Dzīvojamās mājas Daugavas iela 26, Krauja, Naujenes pagasts, mājas vecākais.

Pasākumu ar savu uzstāšanos kuplināja Līksnas pagasta Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis ”Elēģija”,  Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis „Stage On” un deju ansamblis “Līksme”, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra senioru deju kolektīvs “Ozolzīles” un jauniešu deju kolektīvs “Ance”.

Teksts, foto: Inese Minova

Naujenes pamatskolas sākumskolas skolēni ar “Latvijas skolas somu” plecā uz izrādi Rēzeknē