Svešvalodu skolotāji apgūst IKT rīkus

Izglītība

Z.Mauriņa “Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.”

7.februārī Augšdaugavas novada angļu un vācu valodas skolotāji piedalījās seminārā, ko vadīja J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, IT mentore un Skola2030 eksperte Anna Beļska. Ikvienam skolotājam bija lieliska iespēja iepazīt jaunus IKT rīkus izmantošanai svešvalodu stundās, tai skaitā interaktīvas spēles un materiālus interaktīvu stundu veidošanai.

Pateicos semināra vadītājai A. Beļskai par atsaucību, pozitīvismu, sirdsdegsmi un profesionalitāti.

Augšdaugavas novada angļu un vācu valodas MJ koordinatore S.Macijevska

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tikšanās ar profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem” Augšdaugavas novada skolās