Sveču dienas pasākumi Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumi konkursā “Lidice 2023”