Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumi konkursā “Lidice 2023” 

AKTUĀLI

Noslēdzies 51. Starptautiskais bērnu mākslas darbu konkurss „Lidice 2023”. Latvijas kārtā tika aicināti piedalīties bērni un jaunieši no 4 līdz 16 gadiem. Konkursa "Lidice 2023" tēma bija Deja.

Dalībai konkursā tika saņemti 1174 darbi no visas Latvijas. Konkursa darbus vērtēja Valsts Izglītības satura centra veidota vērtēšanas komisija.

Ar Valsts Izglītības satura centra vērtēšanas komisijas lēmumu, tālākam ceļam uz 51. Starptautisko bērnu mākslas izstādi Čehijā, tika izvirzīti 126 mākslas darbi. Arī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi veiksmīgi ņēma dalību konkursā. Par konkursa I kārtas laureātiem kļuva:

  • Viktorija Ivanova 11 gadi, Rokenrols, Keramika, pedagogs Valdis Grebežs;
  • Valerija Trofimova 12 gadi, Pastalas, Keramika, pedagogs Valdis Grebežs;
  • Laura Mickeviča 14 gadi, Gramofons, Keramika, pedagogs Valdis Grebežs;
  • Justīne Abarone 14 gadi, Stepa deja, Keramika, pedagogs Valdis Grebežs;
  • Renārs Sivačovs 7 gadi, Mehatrona deja - akrobātu deja, Grafika, pedagoģe Vita Kāpostiņa - Tuče;

Konkursa 1. kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei - konkursam Čehijā.

Veiksmi laureātiem izstādē - konkursā Čehijā!

Noslēgusies konkursa darbu vērtēšana

Līga Valaine
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas
lietvedības sekretāre

tālr. 654 52 306, e-pasts: spogimms@viski.lv

Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas var pieteikties pašvaldības finansējumam