Svečturu un sveču izstāde Kalupē

Kalupes pagasts

No 10. līdz 28. februārim Kalupes pagasta pārvaldes ēkā bija apskatāma plaša svečturu izstāde. Apskatāmie svečturi bija interesanti pēc formas un materiāla, kompozīcijas tika veidotas ņemot vērā dažādus dzīves rituālus – kāzas, kristības, bēres un pasākumi. Izstādi papildināja vēsturiskie nostāsti un fakti par svečturiem no 19. un 20.gadsimta.

Genovefas Mukānes stāsts pārsteidza ar to, ka svečturis ir saglabājies no Kalupes senās baznīcas, kas tika nojaukta vienas nakts laikā 1832. gadā. Baznīcā esot kalpojusi viena no Mukānu dzimtas sievietēm (Miglānu sādžā).

Regīna Baika savu svečturi mantojusi no onkuļa Skrindas Sventē (20. gs.). Turīgais Skrindas kungs kalpojis baznīcā, vadājis ar savu zirgu mācītāju pie slimniekiem. Līdzi vienmēr bija svečturis ar svecēm.

Silvija Baida savu svečturi ir saglabājusi no savas vecvecmammas laikiem (apmēram 19.gs. 70. gadi). Gan G. Mukāne, gan R. Baika, gan S. Baida stāstīja, ka savus svečturus devušas visiem apkārtējiem kaimiņiem bēru un kāzu gadījumos.

Savukārt Lūcija Kolosovska dalījās atmiņās, kādos gadījumos aizdedza sveci: kāzās – līgavainim atbraucot pakaļ līgavai, tika aizdegta svece, un skaitītas lūgšanas. Cilvēkam pie nāves gultas parasti tika iedegta svece, pēc tam pie zārka sveces ir degušas visu dienu, tikai naktī tika nodzēsta, kad saļmas dzied, pēc tam sveces lika kapos, kad notiek bēru ceremonija.

Ināra Ūbele parādīja svečturus, kuri ir kalpojuši kāzu reģistrācijās un bērnu  kristību pasākumos. Lepojās ar to, ka kādreiz koka virpotos svečturus varēja pasūtīt Kalupē pie Arkādija Urbāna, bet tagad metāla svečturus var pasūtīt pie kalupieša Oskara Stūriškas.

Kalupes pagasta pārvalde izsaka pateicību kalupietēm, kuras vienmēr atbalsta un piedalās pasākumos: Vija Pabērze, Lidija Soldāne, Ināra Nešpore, Ināra Ūbele, Andžella Nartiša, Elita Kemzāne, Laila Sauša, Ilze Sarkane, Dace Gadzāne, Marita Siksaliete, Ivanda Zavadska, Līvija Rimša, Zane Kuriga, Lūcija Kolosovska, Anna Melne, Māra Leleva, Genovefa Mukāne, Regīna Baika, Silvija Baida.

Informāciju sagatavoja Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

Tikšanās ar profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem