Sumina Daugavpils novada izglītības iestāžu pedagogus un skolēnus

AKTUĀLI

Sagaidot Latvijas simtgadi, Daugavpils novadā tika aizsākta jauna tradīcija – godināt Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnus, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un Daugavpils novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

Šogad pandēmijas ieviesto korekciju dēļ pasākums “Goda diena” notiek neierasta formātā - virtuāli. Šis gads ir aicinājis pielāgoties, izvērtēt, atteikties, iegūt, apgūt jaunas iemaņas, apvienot dažbrīd šķietami neiespējamo. Bet tas nav traucējis “Goda dienai” notikt citādāk un attālināti sumināt un godināt Daugavpils novada izglītības iestāžu skolotājus un skolēnus.

Šajā gadā skolu administrācijai, skolotājiem, skolēniem un vecākiem bija iespēja pieteikt skolotājus vairākās jaunās nominācijās.
Balvu “Gada pedagogs” nominācijā “Veiksmīgākā debija pedagoga darbā” saņem Sventes vidusskolas skolotāja Ilona Anaņko, nominācijā “Par inovatīvu pieeju izglītības procesa organizēšanā” balvu saņem Silenes pamatskolas skolotāja Jeļena Safonova, nominācijā “Par ieguldījumu talantīgo bērnu radošā potenciāla attīstībā” balvu saņem Naujenes pamatskolas skolotāja Inga Čalenko, nominācijā “Par prasmīgu klasvadību” balvu saņem Laucesas pamatskolas skolotāja Tatjana Mihailova, nominācijā “Par kvalitatīvu darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” balvu saņem Kalupes pamatskolas skolotāja Tatjana Romanceviča, bet nominācijā “Par kvalitatīvu, atbildīgu darbu” balvu saņem  Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” skolotāja Oksana Tjušina.

Daugavpils novadā ir brīnumaini un sirdsgudri skolotāji, par to liecina arī šī gada nominācijai “Lieliskākais pedagogs” iesniegtie pieteikumi, kuros skolēni un vecāki veltī saviem skolotājiem daudz sirsnīgu vārdu.

Nominācijā “Lieliskākais pedagogs” balvu saņem Biķernieku pamatskolas skolotāja Oļesja Aleksejeva, Kalupes pamatskolas skolotāja Sanita Cirse, Laucesas pamatskolas skolotāja Jeļena Parfena, Lāču pamatskolas skolotāja Anna Kodrašenkova, Medumu pamatskolas skolotāja Nataļja Ogurcova, Medumu speciālās pamatskolas skolotāja Viktorija Celminska, Naujenes pamatskolas skolotāja Inese Locika, Randenes pamatskolas skolotāja Ilona Kravčenoka, Silenes pamatskolas skolotājs Aleksandrs Puzirevskis, Salienas vidusskolas skolotāja Biruta Ivanova, Sventes vidusskolas skolotāja Aija Saveļjeva, Špoģu vidusskolas skolotāja Guna Pētersone, Vaboles vidusskolas skolotāja Veneranda Kucina, Zemgales vidusskolas skolotāja Nadežda Smertjeva, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” skolotāja Elvīra Švilpa, Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” skolotāja Sarmīte Mole, Sporta skolas skolotāja/trenere Jana Hadakova.

Turpinot tradīciju, Latvijas svētku priekšvakarā tiek sumināti arī Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēni, kuri 2019./2020. mācību gadā ir guvuši labas un teicamas sekmes mācībās, aktīvi iesaistījušies ārpusstundu aktivitātēs un pārstāvējuši skolu novadā un valstī.

Pateicību saņem Biķernieku pamatskolas 5. klases skolniece Adelina Petroviča, Kalupes pamatskolas 7. klases skolniece Amanda Aļeksejeva, Laucesas pamatskolas 9. klases skolniece Anna Macuka, Lāču pamatskolas 9. klases skolniece Anna Vansoviča, Medumu pamatskolas 7. klases skolniece Anastasija Korotkova, Medumu speciālās pamatskolas profesionālās klases skolnieks Aigars Skrinda, Naujenes pamatskolas 9. klases skolniece Santa Bule, Randenes pamatskolas 7. klases skolniece Darja Adahovka, Silenes pamatskolas 9. klases skolniece Violeta Madžule, Salienas vidusskolas 8. klases skolniece Jana Kovaļevska, Salienas vidusskolas 12. klases skolniece Samanta Afanaseviča, Sventes vidusskolas 8. klases skolniece Samanta Saveļjeva, Sventes vidusskolas 11. klases skolniece Aina Zubrova, Špoģu vidusskolas 5. klases skolniece Sofija Trifonova, Špoģu vidusskolas 11. klases skolniece Elāna Gavrilova, Vaboles vidusskolas 9. klases skolniece Līga Laimdota Kļaviņa, Vaboles vidusskolas 11. klases skolniece Laura Kukle, Zemgales vidusskolas 4. klases skolnieks Vladislavs Vanags un Zemgales vidusskolas 9. klases skolniece Veronika Puzirevska.

Paldies skolām par nesavtīgo darbošanos, īstenojot aktivitātes skolā, piedaloties izglītības pārvaldes rīkotajos pasākumos, novada un valsts olimpiādēs un konkursos, izzinot tradīcijas, izkopjot savstarpējo attiecību kultūru, darbu komandā, veicinot pilsonisko pašapziņu, par jauniem izaicinājumiem un pielāgošanos mainīgajai situācijai.

 

 

Pašvaldība pateicas novada iedzīvotājiem