Pašvaldība pateicas novada iedzīvotājiem

AKTUĀLI

Ik gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas priekšvakarā Daugavpils novada dome pateicas saviem iedzīvotājiem, pasniedzot Atzinības rakstus un balvu “Gada cilvēks”.
Arī šogad pašvaldība vēlas teikt paldies novadniekiem, kas ir pelnījuši atzinību par ieguldījumu novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā.

Balvu „Gada cilvēks” nominācijā “Kultūra” šogad saņem Naujenes Mūzikas un mākslas skolas skolotāja, Akordeonistu orķestra vadītāja Tatjana Jukuma. Šoruden viņas izveidotais Akordeonistu orķestris nosvinēja 25 gadu jubileju. Kolēģi Tatjanu raksturo kā ļoti talantīgu pedagogu, kas spēj ieinteresēt un motivēt bērnus un jauniešus mācīties mūziku un turpināt izglītību šajā jomā. Viņu sauc arī par ģimenisku skolotāju, pie kuras mācās ģimenes vairākās paaudzēs -- brāļi un māsas.
Viņas vadītajā orķestrī šobrīd darbojas 25 dalībnieki – skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi. Kolektīvs ir kļuvis par Daugavpils novada vizītkarti, tas piedalās dažāda mēroga konkursos un festivālos, ar savu sniegumu, vareno un daudzveidīgo skanējumu aizrauj skatītājus ne tikai Daugavpils novadā un Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām.

Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā novada domes Atzinības rakstus saņem: Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes budžeta nodaļas vadītājs Jānis Vanags, Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska, Sventes vidusskolas direktors Aleksandrs Sibircevs, Daugavpils novada audžuģimene Tatjana un Vitālijs Barinovi, Sociālā dienesta sociāla darbiniece Inna Suvorova, Daugavpils novada Sporta skolas direktora vietniece, vieglatlētikas trenere Jana Hadakova, biedrības “Līksnas muižas kapela” dibinātāja Biruta Ondzule, Ambeļu kultūras nama skaņu un gaismu operators Aleksandrs Borkovskis, Kalupes pagasta pārvaldes sporta darba organizators Aleksandrs Vabiščevičs, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu skolotāja Anita Jasinska, Kalupes katoļu draudzes kora “Moras zemeite” vadītāja un ērģelniece Māra Leleva, SIA “Kumeļš” lopkope Brigita Viļķele, Piemājas saimniecības “Aizsili” īpašniece Anna Ļipatova, zemnieku saimniecība “Reiņi” (vadītājs Valdis Dunskis), Biķernieku pagasta pārvaldes lietvedības pārzine Inese Moisejeva, Daugavpils novada domes autovadītājs Jānis Vansovičs, Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas ilggadēja vadītāja Valentīna Marenkova, Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” galvenā grāmatvede Rita Savčenko, Biķernieku pamatskolas direktors Aleksejs Mackevičs, Silenes pamatskolas skolotāja Tatjana Domuļeva, Kalupes Pamatskolas skolotāja Renāte Vēlika, Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” otolaringoloģe Inna Šinkeviča, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” neiroloģijas nodaļas vecākā neiroloģe Dina Jeršova, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sieviešu klīnikas ginekoloģe, dzemdību nodaļas vadītāja Diāna Pustovoitova.

Daugavpils novada domes Pateicības rakstus saņem: Naujenes Tautas bibliotēkas kolektīvs (vadītāja Diana Čiževska), Sociālās palīdzības centra “Pīlādzis” noliktavas pārzine Vikentija Morkāne, Sociālās palīdzības centra “Pīlādzis” aprūpētāja Ināra Mukāne, Daugavpils novada Sociāla dienesta mobilās aprūpes vienības kolektīvs Jūlija Žugare, Oksana Sivačova, Rita Piščika, Dmitrijs Stolbovs, Naujenes pamatskolas interešu izglītības pulciņa vadītāja Inga Zeile, Naujenes pamatskolas skolotāja Natālija Semjonova, pašvaldības aģentūras “Višķi” autobusa vadītājs Jānis Lozda, SIA “Višķi-1” valdes loceklis Juris Orlovskis, Višķu pagasta pārvaldes datorspeciālists Andris Zeilis, Kalkūnes pagasta pārvaldes traktortehnikas vadītājs Andrejs Stepančuks, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālā ansambļa “Bulta” vadītājs Viktors Ļeonovičs, Biķernieku pagasta pārvaldes automobiļa vadītājs Aleksandrs Jemeļjanovs, Biķernieku pagasta pārvaldes ēku un teritorijas pārzinis Sergejs Andrejevs, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” operāciju bloka vecākā medicīnas māsa Irina Kolodinska, SIA “”Daugavpils reģionālā slimnīca” vecākā kardioloģe Nataļja Pontaga, Naujenes pamatskolas direktora vietniece Ligita Kursiša, z/s “Smilgas” īpašnieks Juris Grustāns, z/s “Jauntropi” īpašnieks Fjodors Mihailovs, z/s “Sēlija” īpašnieki Alberts Mendriķis un Andrejs Mendriķis, z/s “Tauriņi” īpašnieks Kārlis Jadzevičs, SIA “Kazanova” valdes loceklis Iļja Ivanovs, SIA “ANNO Demene” valdes loceklis Igors Švilpe, saimniecības “Januseļi 2” īpašniece Anna Zeļaņika, saimniecības “Aizsili” īpašnieks Gavriils Semjonovs, saimniecības “Saltanata” īpašniece Gaļina Turina, Saimniecības “Dunduri” īpašnieks Viktors Ptašņuks, saimniecības “Zemeņu ielejas” īpašniece Skaidrīte Kudiņa, z/s “Gundegas-1” īpašnieks Aleksandrs Kondrovskis-Kudrjavskis, z/s “Kļavas” īpašnieks Varis Vilcāns, z/s “Ziediņi” īpašniece Janīna Kursīte, z/s “Debeskalni” īpašnieks Ainārs Jonāns, z/s “Āboliņi-1” īpašnieks Ēriks Klodāns, z/s “Drava” īpašnieks Guntars Melnis, IK “Mežrozītes ATF” īpašniece Tatjana Friliņa, z/s “Butišķi-3” īpašniece Jeļena Bambāne, bišu dravas “Valenieki”  īpašnieks Pēteris Breidaks.

!!! Svinīgais pasākums un balvu pasniegšana pandēmijas ieviesto korekciju dēļ gan pagaidām tiek atlikta, gaidot ierobežojumu atcelšanu. Taču, neskatoties uz šī brīža likstām, spēsim saglabāt svētku sajūtu un gandarījumu par labi padarītu darbu.

Biedrība “LIXTEN” izveidojusi izstādi “Latgales virtuves garša”