Studē RTU neklātienē un kļūsti par konkurētspējīgu inženieri

AKTUĀLI

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir vieta, kur satiekas zinātne, inovācijas, pētniecība, tehnoloģijas un uzņēmējdarbība. RTU ir vienīgā tehniskā augstskola Latvijā, kas spēj nodrošināt daudzpusīgu inženierstudiju programmu klāstu, turklāt piedāvāt arī nepilna laika studiju iespējas.

Studējot nepilna laika studiju programmās (neklātienē), iespējams veiksmīgi apvienot izglītošanos ar pilnas slodzes darbu un rūpēm par ģimeni. Neklātienes studijās tiek nodrošināts elastīgs kursa saturs un metodes, e-studiju iespējas, kā arī individuāla pieeja ikvienam studentam. RTU Neklātienes un vakara studiju departamentā šobrīd sestdienās tiek īstenotas kopskaitā 12 bakalaura un 5 maģistra studiju programmas. Vairāk iespējams uzzināt: www.rtu.lv/neklatiene

Bakalaura studiju programmas neklātienēStudiju ilgums
Būvniecība5 gadi
Ģeomātika5 gadi
Transportbūves5 gadi
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija6 gadi
Elektronika un mobilie sakari4 gadi
Enerģētika un elektrotehnika4 gadi
Elektrotehnoloģiju datorvadība5 gadi
Automobiļu transports5 gadi
Dzelzceļa elektrosistēmas5 gadi
Dzelzceļa transports5 gadi
Siltumenerģētika un siltumtehnika5 gadi
Mašīnu un aparātu būvniecība5 gadi

Lai veicinātu pārdomātu pamatskolu un vidusskolu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli, Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu prakse.lv, jau septīto gadu īsteno daba devēju aptauju. Par nemainīgu līderi un darba devēju ieteiktāko augstskolu Latvijā visus šos gadus tiek atzīta Rīgas Tehniskā universitāte. Līdz ar to iespējams secināt, ka darba tirgū ir vajadzīgi inženieri un augsto tehnoloģiju speciālisti un ka tos vislabāk profesionālajai dzīvei sagatavo RTU.

Dokumentu iesniegšana RTU nepilna laika pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās norisināsies līdz 24. augustam. Detalizētāka informācija: www.rtu.lv/uznemsana.

Ar kuplu dalībnieku skaitu aizvadītas Vasaras sporta spēles Višķu stadionā