Sporta un veselības diena Biķernieku pamatskolā

AKTUĀLI

Eiropas Savienības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/070 ietvaros Biķernieku pamatskolā tika organizēta Sporta un veselības diena.

Projekta īstenotāji iepazīstināja ar projektā plānotajām aktivitātēm, galvenajiem darbības virzieniem un organizācijām, kas iesaistītas projekta īstenošanā. Biķernieku pamatskolas kuplā saime – izglītojamie, viņu vecāki, pedagoģi un darbinieki Sporta un veselības dienā uzzināja daudz par sabiedrības veselības paradumu maiņu, veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu pieejamību Daugavpils novada iedzīvotājiem. Sporta un veselības dienas garumā tika īstenotas daudzas fiziskās aktivitātes, tika novadītas lekcijas par veselīgu uzturu un sabiedrības garīgo veselību. Projekta aktivitātēs labprāt piedalījās arī Biķernieku pamatskolas viesi – 12 pedagogi no Itālijas, Slovēnijas un Spānijas.

Īpaši Biķernieku pagasta iedzīvotāji atcerēsies ielu vingrotāju priekšnesumu. Ielu vingrotāju priekšnesumi nevienu neatstāj vienaldzīgu. Brīžiem pārņem balta skaudība, redzot, ko viņi spēj panākt ar savu ķermeni. Taču tā nav tikai pievilkšanās un muskuļots augums – tā ir domāšana. Ielu vingrošanas pamatā ir vingrinājumu komplekss, kur lielākoties tiek strādāts ar sava ķermeņa svaru. Par ielu vingrošanu to sauc tādēļ, ka viss šis vingrojumu komplekss ir pielāgots āra apstākļiem. Ar ielu vingrošanu ir iespējams nodarboties gan specializētos sporta laukumos, gan jebkur citur, piemēram, pilsētu parkos, ēku kompleksos, pieturvietās, daudzdzīvokļu māju pagalmos, kā arī brīvā dabā, mežā vai pie jūras.

Galvenā ielu vingrošanas priekšrocība ir iespēja iegūt spēcīgu muskulatūru, atlētisku augumu un labu fizisko formu, neiztērējot ne santīma sporta zāļu apmeklējumos.

Biķernieku pamatskolas administrācija pateicās projekta pārstāvjiem un novēl jaunus panākumus un sasniegumus!

Par Dzimtsarakstu nodaļas darba laiku