Par Dzimtsarakstu nodaļas darba laiku

AKTUĀLI

 27.aprīlī 
Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļa nestrādās. 

Dzimšanas un miršanas faktus var reģistrēt Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā (Raiņa ielā 27, Daugavpilī)
no 9.00 -12.00 un no 14.00-16.00
tālr. 65425515; 65476778; 65425056.

28.aprīlī 
Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļa miršanas faktus reģistrēs no plkst.10.00 līdz 12.00.

Salienas pagasta jaunieši uzvar intelektuālo spēļu 2. kārtā