Sporta un atpūtas pasākuma īstenošana senioriem un personām ar īpašām vajadzībām Naujenes pagastā

AKTUĀLI

28. jūnijā Naujenes pakalpojuma un sociālās palīdzības centrs organizēja aktīvas atpūtas dienu senioriem un personām ar īpašām vajadzībām. Sporta un atpūtas svētku organizēšanā piedalījās Naujenes pagasta pārvalde, Naujenes kultūras centrs un Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, bet pasākumu atbalstīja Augšdaugavas novada pašvaldības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” un biedrības “Latvijas Sarkanā Krusta Augšdaugavas novada komiteja”.

Šī pasākuma mērķis ir veicināt senioru un personu ar īpašām vajadzībām pašapziņas celšanu, veselības nostiprināšanu un integrāciju sabiedrībā, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, dažādojot sporta aktivitātes mazaizsargāto personu grupām. Šī ir unikālā iespēja ne tikai iesaistīt dalībniekus fiziskās aktivitātēs, bet arī nodrošināt iespēju satikties un kopā baudīt atpūtu brīvā laikā. Dzīvesprieks - ir galvenais vitamīns, ko šis pasākums deva dalībniekiem.

Jautrā un nepiespiestā  atmosfērā pasākuma dalībnieki varēja izkustēties atjautīgās stafetēs un aktivitātēs, ko nodrošināja tiesnešu komanda ar sacensību galveno tiesnesi - Sandri Šedi priekšgalā. Protams, pasākums neiztika bez omulīgas pasēdēšanas pie tējas galda un sacensību uzvarētāju  apbalvošanas, kur katras disciplīnas pirmo triju vietu ieguvējiem tika pasniegtas medaļas un  pārsteiguma balvas. Taču uzvara nav galvenais, bet galvenais ir gūt neaizmirstamus iespaidus un draudzīgo saskarsmi.  Pēc pasākuma dalībnieki devās mājās pozitīvo emociju iespaidā un ar prāvu adrenalīna devu.

Naujenes SPSP centra sociālais darbinieks Svetlana Zinkeviča

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” ir klāt!