Sporta pasākums ģimenēm Vaboles vidusskolā

Izglītība

2. decembra pievakarē Vaboles vidusskolas Skolas padome aicināja skolēnus un viņu vecākus uz kopīgu sporta pasākumu, radot iespēju draudzīgi un aktīvi pavadīt laiku.

Atsaucība bija necerēti liela, ieradās lieli un mazi sportot gribētāji, kuri spēlēja futbolu, piedalījās jautrās stafetēs, minēja mīklas un pat ielūkojās "melnās kastes" noslēpumos.

Jautrība, aplausi, līdzi jušanas prieks un atbalsts savējiem bija neviltots un īsts.

Pēc kārtīgas sportošanas , lai atgūtu iztērēto enerģiju, visi našķojās ar pīrāgu, dzēra ābolu sulu un nolēma, ka nākamā tikšanās reize tiks veltīta ziemas priekiem skolas pagalmā. Sirsnīgs paldies ģimenēm, kuras atbalstīja šo pasākumu un piedāvāja idejas nākamajām tikšanās reizēm.

Skolas padomes priekšsēdētājs Rolands Kursišs

Es mācos runāt latgaliski