Es mācos runāt latgaliski

Izglītība

Šajā mācību gadā Špoģu vidusskolas mazākie bērni turpina mācīties runāt latgaliski, piedaloties pilotprojektā “Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā” 2022./23.m.g. pēc līguma Nr. 2022-1-ZIE010 starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju. Tā arī jāsaka – turpina mācīties, jo aizvien retāk nāk bērni, kuri runā tīrā latgaliešu valodā. Tikai daži to ir dzirdējuši no vecvecākiem.

Regulāri notiek semināri skolotājiem, kad lektori iepazīstina ar materiāliem valodas novadmācības apgūšanai. Pieredzē un materiālos dalās citu skolu skolotāji.

Ļoti pateicīga latgaliešu valodas apguvē maziem bērniem ir folklora, kad nepiespiestā veidā gan dziedot, gan rotaļājoties, apgūstam sarunvalodu. Veicas dažādi. Ir pat kuriozi gadījumi, kad smejamies ilgi, kad mēģinām no latviskā teiciena pāriet uz latgalisko.

Lai vairāk tuvinātu bērnus latgaliskajai videi senāk, šogad decembra mēnesī mēģinājām saprast un pieredzēt, ko nozīmēja – vakarēt. Šajā sakarā apmeklējām Ambeļu latgalisko tradīciju un prasmju māju “ Ambeļu skreini.” Tā ir vieta, kur tiek krāts, popularizēts Latgales kultūras mantojums.

Bērni mācījās nosaukt latgaliski mājā izvietotos sadzīves priekšmetus. Vakarējām pie saimes galda sveces gaismiņā. Dziedājām dziesmas, minējām mīklas un rakstījām latgaliski to atminējumus, gājām rotaļās.  Bērniem šī mācību ekskursija ļoti patika. Ir iemesls domāt par jaunām idejām, lai ieinteresētu bērnus novadmācības apgūšanai.

Špoģu vidusskolas skolotāja Marija Umbraško

Digitālā nodarbība “Skaņu detektīvs”