Špoģu vokāli instrumentālo ansambļu uzvara konkursā “No baroka līdz rokam”

AKTUĀLI

14. februārī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālie ansambļi “Mi #” un “Bulta” (vadītājs Viktors Leonovičs) pārstāvēja Augšdaugavas novadu Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla-konkursa “No baroka līdz rokam” reģionālajā kārtā Rēzeknē. Viens no konkursa mērķiem ir kolektīvu iesaistīšana Dziesmu un deju svētku kustībā, pēc konkursa reģionālo kārtu noklausīšanās labākie kolektīvi tiks aicināti piedalīties Bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”. Abu Špoģu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvu iekļūšana reģionālajā kārtā bija iespējama pateicoties žūrijas komisijas lēmumam pēc kolektīvu video ierakstu iesūtīšanas. Konkurss pārsteidza ne vien klausītājus, bet arī žūrijas komisijas locekļus ar lielu vokāli instrumentālo ansambļu skaitu, kolektīvu pārstāvēto mūzikas stilu daudzveidību un ar vokāli instrumentālo ansambļu augsto sagatavotības līmeni. Špoģu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvi noslēdza šo konkursa dienu, līdz ar to bija lieliska iespēja noklausīties pārējos sacensību dalībniekus no visas Latgales (grupas no Daugavpils, Dagdas, Rēzeknes, Līvāniem u.c.).

Vokāli instrumentālais ansamblis “Mi #” darbojas tā vadītāja Viktora Leonoviča paspārnē mazāk par gadu, taču jau ir paspējis uzstāties plašas auditorijas priekšā Višķu pagasta svētku un jauniešu festivāla “Artišoks” (Daugavpils) koncertos,  konkursa pieredze kolektīvam līdz šim nav bijusi. Savukārt vokāli instrumentālais ansamblis “Bulta” (vadītājs Viktors Leonovičs) darbojas kopš 2015.gada. Kolektīvs ar nemainīgu sastāvu ir aktīvs skolas, pagasta, novada kultūras pasākumu dalībnieks. Ar panākumiem "Bulta" vairākkārtīgi ir piedalījusies dažādos novada, reģiona un valsts mēroga konkursos vokāli instrumentālo ansambļu kategorijā. 2019.gadā VIA "Bulta" sniedza koncertu Starptautiskā festivāla "Slavjanskij bazar" ietvaros Vitebskā (Baltkrievija).

Pēc žūrijas komisijas lēmuma abiem kolektīviem savās kategorijās tika piešķirti vislielākie punkti un Augstākās pakāpes Diplomi.

Lepojamies un apsveicam!

Pasniegtas koka arhitektūras balvas Subatē