Pasniegtas koka arhitektūras balvas Subatē

AKTUĀLI

Pirmo reizi šogad Subatē pasniegta koka arhitektūras balva “Goda zīme”. To saņēma 10 māju īpašnieki, kas cenšas saglabāt un atjaunot senās koka ēkas.  

Subates pilsēta ir ievērojama ar savu mazstāvu koka apbūvi, kas veidojusies laikā no 16. līdz 19. gadsimtam. Katra no tautām ienesusi savu akcentu pilsētbūvniecībā, ko var redzēt arī dažādajos logu rāmju griezumos, slēģu formās, durvīs un lieveņos. Pilsētas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Diemžēl līdz mūsdienām senākā laika koka apbūve ir zaudējusi daļu savas vēsturiskās vērtības. Tam par iemeslu ir gan padomju iekārtas, gan arī mūsdienu privātīpašnieku nesaudzīgā attieksme pret kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. Lai godinātu šos ēku saimniekus un mudinātu arī citus pievērst uzmanību seno ēku saglabāšanai, Subatē pirmo reizi šogad tika pasniegta pilsētas koka arhitektūras balva “Goda zīme”.    

Subates kultūras un tūrisma darba organizatore Gunta Okmane stāsta, ka pirmajam konkursam bija izraudzītas 28 koka ēkas. Tās rūpīgi vērtēja konkursa komisija, ņemot vērā dažādus kritērijus, piemēram, vai ēka ir saglabāta autentiska vai atjaunota. “Komisija vērtēja, cik daudz ir saglabāts no vēsturiskās arhitektūras un atjaunots. Īpaša uzmanība pievērsta tieši māju detaļām – logi, durvis, lievenis, lai nebūtu plastmasas logi, bet koka. Nebija viegli, jo konkurss notiek pirmo reizi, nebija arī izstrādāti stingri kritēriji, pēc kuriem vērtēt. Tagad esam guvuši pieredzi, kā uzlabot vērtēšanu nākotnē.” Šī konkursa mērķis bija dot stimulu iedzīvotājiem, lai viņi izvērtē savas mājas un piedomā pie tā, kā tās saglabāt un pareizi atjaunot. “Balva ir latiņa, kas ceļ māju īpašnieku pašapziņu. Domāju, ka balva rosinās arī citus māju īpašniekus rīkoties, jo katrs vēlēsies šādu goda zīmi savā īpašumā. Iespējams, ar laiku būs paredzēta arī kāda naudas balva,” saka Gunta Okmane.

Goda zīmes autore ir māksliniece Inta Paulsone. Zīme simboliski ataino seno logu ar sešām rūtīm, kurās spoguļojas Sēlijas karoga krāsas, tā paredzēta piestiprināšanai uz mājas fasādes.

Žūrijas komisijas dalībniece, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore Ilona Linarte-Ruža atzina, ka kopumā balvas skiču konkursam bija pieteiktas 11 dizaina idejas, kuras izvērtēt nav bijis grūti, jo arī Ilonai Linartei-Ružai senā koka apbūve saistās ar bērnības atmiņām, kurās dominē verandas ar krāsainiem rūtotiem logiem. Balvas dizaina izstrādē iesaistījusi arī savus audzēkņus un bijusi patīkami pārsteigta par jauniešu redzējumu. Viņa stāsta, ka pati pirmo reizi par Subates skaisto arhitektūru uzzinājusi no mākslinieka Osvalda Zvejsalnieka, kurš ir gleznojis Subates ainavas. Vēlāk klātienē pārliecinājusies, cik neparastas ir šīs koka ēkas un cik skaistas ir dažādas detaļas.

Pati logo autore Inta Paulsone atzīst, ka goda zīmē ielikusi bērnības māju sajūtu. “Pirmo reizi ierodoties Subatē, nodomāju, ka te ir īsta Paradīze māksliniekam. Es varētu zīmēt katru stūrīti un lodziņu. Katra māja paskatījās ar cilvēka acīm. Arī es nāku no Sēlijas, mana vecmāmiņa dzīvoja pie Aknīstes, tāpēc man bija noteikti jāpiedalās. Domāju, ka mans vectēvs, kurš pats bija uzcēlis sev māju, noraugās no mākoņa maliņas. Šī zīme būs kā spārni, kas šajā sarežģītajā laikā ļaus mums saudzēt un lolot savu māju,” teica māksliniece.   

Šogad balvu saņēma māju īpašnieki Nansija Tamane, Raimonds Roličs, Vladimirs Moskaļovs, Viktorija Erbreidere, Ligita Heidenreiha, Jānis Januševskis,, Zoja Kolosova, Andrejs Zavodnojs, Gaļina Mūrniece un Jānis Ermansons.

Novada galvenā arhitekte Nansija Tamane atzīst, ka Goda zīme ir augsts novērtējums. Ar šo pasākumu pilsēta kļuvusi populāra, Subates vārds izskan televīzijas un radio raidījumos. Viņa uzsver, ka tagad latiņa jātur augstu un jāturpina rūpēties par savām koka ēkām. “Informācijas trūkums, cilvēku nezināšana arī noved pie tā, ka daudzas lietas tiek sabojātas. Ļoti gribētos, lai šis darbs neapstātos un kultūras mantojuma saglabāšana tiktu turpināta un atbalstīta. Visi kopā ar pacietību varam šo pilsētainavu saglabāt,” teica Nansija Tamane.

Novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne uzsvēra, ka Subates vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, kas nozīmē gan lielu godu, gan arī atbildību. Viņa aicināja visus ielūkoties mājaslapā mantojums.lv, kur var atrast informāciju par iespējām saņemt valsts atbalstu kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai. “Koka mantojums jums ir nodots no iepriekšējām paaudzēm, kas cēla šīs mājas. Koks ir cilvēkam draudzīgs, bet arī prasa ļoti draudzīgu attieksmi no cilvēkiem. Neuzmanība no cilvēka puses var sabojāt attiecības ar koka mantojumu. Tāpēc esiet draudzīgi koka mantojumam un meklējiet atbalstu visos pieejamos veidos.”

Iespējams, šāds konkurss kļūs par tradīciju un tiks rīkots regulāri. Gunta Okmane cer, ka konkurss liks cilvēkiem aizdomāties par savu mājokļu saglabāšanu to vēsturiskā izskatā.

Teksts: Inese Minova

Foto: Guntis Kaminskis

Tiek atcelts pasākums "Ziemas prieki"