Tiek atcelts pasākums “Ziemas prieki”

AKTUĀLI

Sakarā ar to, ka pasākuma rīkotāji un deju kolektīvu dalībnieki slimo ar vīrusu slimībām, epidemioloģiskās drošības dēļ pasākums Augšdaugavas un citu Latvijas novadu deju kolektīvu sadancis "Ziemas prieki" 18.februārī tiek atcelts.

Ilūkstiešu panākumi telpu futbola sacensībās!