Špoģu Mūzikas un mākslas skolas dziedātāju rezultāti konkursā “Skani, tēvu zeme!”

AKTUĀLI

2019.gada 17.oktobrī, Špoģu Mūzikas un  mākslas skolas dziedātāji piedalījās IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā ‘’Skani, tēvu zeme!’’, kurš notika Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā, Ilūkstē.

Lielā konkurencē mūsu dziedātāji ieguva godalgotas vietas visās vecuma grupās. Jaunāko vecuma grupu pārstāvēja skolnieces Viktorija Davidoviča (pedagogs Svetlana Golubeva), Zane Proma (pedagogs Diana Kļavinska)  ieguva 3.vietu. Vidējo vecuma grupu pārstāvēja skolnieces Žanna Gridņova (pedagogs Svetlana Golubeva), Ksenija Jefimova  (pedagogs Diana Kļavinska) ieguva 4. vietu. Vecāko vecuma grupu pārstāvēja skolnieks Mārtiņš Mednis (pedagogs Diana Kļavinska) ieguva godpilno 2. vietu. Kopā ar mūsu dziedātājiem uz skatuves muzicēja koncertmeistare Jūlija Kamenska. Konkurss notika labvēlīgā un draudzīgā gaisotnē. Paldies audzēkņiem un skolotājām par ieguldīto darbu, vecākiem – par palīdzību un atbalstu! Lai veicas arī turpmāk!

 

Komiteju sēdes