Komiteju sēdes

AKTUĀLI

24. oktobrī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst.10.30,

Tautsaimniecības  komitejas sēde – plkst.11.00,

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.30,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

2019. gada Daugavpils novada jaunatnes intelektuālā spēle Vabolē