Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumi Iecavā

AKTUĀLI

No 1. novembra līdz 3. decembrim Iecavas Mūzikas un mākslas skola organizēja profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu konkursu “Radošais atlikums - 2021”.

Konkursa mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu izpratni par resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu, rosināt skolēnos radošo domāšanu un potenciālu, meklēt jaunus lietotu materiālu izmantošanas veidus.

Konkursa dalībnieku starpā bija arī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Tika izgatavoti telpiski mākslas objekti no pelēkajām olu bretēm, izmantojot karsto vai PVA līmi un permanentos marķierus.

Darbus vērtēja profesionālā žūrija, kā arī tika organizēta balsošana “Simpātiju balva” skolas Facebook profilā.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Laura Mickeviča I vecuma grupā izcīnīja pirmo vietu, savukārt Valērija Trofimova trešo vietu. II vecuma grupā Laurencija Liepa ieguva otro vietu.

Balsošana par “Simpātiju balvu” ilga veselu nedēļu un starp visiem darbiem, kas tika atsūtīti uz konkursu, visvairāk balles ieguva Lauras Mickevičas darbs. Arī simpātiju balva aizceļoja uz Špoģu Mūzikas un mākslas skolu.

Bērnus konkursam sagatavoja skolotājs Valdis Grebežs.

Apsveicam ar panākumiem konkursā! Novēlām radošus un spilgtus darbus arī turpmāk.

Eglītes iedegšana Maļinovā