Eglītes iedegšana Maļinovā

AKTUĀLI

14. decembrī Maļinovas pagasta Saieta nama laukumā norisinājās Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākums.

Čaklākie Salienas pagasta lasītāji satiekas bibliotēkā