Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās konkursā

AKTUĀLI

25.janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Kora klase audzēkņu Valsts konkursa II kārta.
Špoģu Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja 7 audzēkņi – Kristiāns Ozoliņš, Krista Zeile, Mārtiņš Mednis un Valerija Ļebedjoka, pedagoģe Diana Kļavinska, kā arī pedagoģes Svetlanas Golubevas audzēkņi: Niks Gordijenko, Arta Klodāne, Sintija Zeile.
Mūsu skolas dziedātāji godam izturēja lielo konkurenci:
Niks Gordijenko (pedagoģe S. Golubeva)  savā vecuma grupā ieguva 3.vietu.
Vecāko grupu pārstāvēja Valerija Ļebedjoka (pedagoģe Diana Kļavinska) un viņa arī ieguva 3.vietu.
Pārējie mūsu dziedātāji saņēma ATZINĪBAS par veiksmīgu piedalīšanos konkursā.
Pateicamies mūsu koncertmeistarei Jūlijai Kamenskai par skaistu un radošu dziesmu pavadījumu!
Apsveicam un novēlām skolēniem labus panākums arī turpmāk!
Tuvojas konkursa "Sporta laureāts - 2016" noslēguma pasākums