Špoģu Mūzikas un mākslas skolā izlaidums

Izglītība

Ne vienmēr grūtums mūsu spārnus saista
Ne vienmēr vieglums vieglus spārnus dod
Vissvarīgākais, lai kā putni skaisti
Līdz savam mērķim protam aizlidot

Katru reizi mācību cikls Špoģu Mūzikas un mākslas skolā iesākas un noslēdzas līdzīgi: mēs sagaidām mazus, nedaudz biklus, zinātkārus pirmklasniekus, bet izlaižam jau nobriedušus jauniešus ar savu nostāju, ambīcijām un vēlmi radoši izpausties. Šogad Špoģu Mūzikas un mākslas skola izlaida patstāvīgā lidojumā sešpadsmit jaunos māksliniekus un mūziķus, tostarp mākslas nodaļas pārstāvjus - Svetlanu Kirillovu, Elīzu Danielu Cīruli, Miķeli Kārkliņu, Lindu Rušenieci, Kristianu Mukānu, Laurenciju Liepu, Valeriju Trofimovu, Evelīnu Koļesņiku, Juri Suveizdu, Dariju Ņižniku, Klavierspēles programmas absolventus - Pāvelu Kuzmiču un  Madaru Aleksejevu, kora klases dziedātājas - Evelīnu Rubiki un Zani Promu, akordeonistus - Dmitriju Ciuneli un Rolandu Kļavinski.

Cik dažādi ir skolas absolventi, tik dažāds ir bijis viņu ceļš uz mūzikas un mākslas pasaules izzināšanu, taču katrā no viņiem tika iedēstīta labā sēkliņa, katrs tika mīlēts un lolots, katram tika iedots tik daudz, lai skolu absolvējot viņi  spētu patstāvīgi lidot savās radošajās izpausmēs.

Svinīgā pasākuma laikā tika izsniegtas  apliecības par profesionālās ievirzes izglītības apguvi. Akordeona spēles programmas absolventam, Rolandam Kļavinskim, par godprātīgu attieksmi pret mācībām, skolas vārda popularizēšanu valsts un starptautiskajos konkursos tika pasniegta ATZINĪBA. Mācību laikā Rolands guva godalgotas vietas dažāda līmeņa konkursos (to kopējais skaits ir  41), tostarp arī galvenās -GRAND PRIX balvas- Latvijā, Krievijā, Baltkrievijā, Lietuvā, Ukrainā, Lielbritānijā, Serbijā, Francijā, ASV, Serbijā, Bosnijā un Hercegovinā, divreiz par augstiem sasniegumiem konkursos tika apbalvots ar KULTŪRAS MINISTRIJAS pateicības rakstu.

Pasākuma gaitā mūzikas programmu absolventi iepriecināja klātesošos ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem, pianistu Madaras Aleksejevas, Pāvela Kuzmiča un akordeonista Rolanda Kļavinska izpildījumā skanēja īpaši mīļas kompozīcijas no noslēguma eksāmena programmas,  tāpat netrūka patīkamu pārsteigumu –  klavierspēles programmas absolvents Pavels Kuzmičs sūtīja sveicienus savai skolai ar patstāvīgi sagatavotu dziesmu ģitāras pavadījumā, savukārt kora klases absolvente Zane Proma izlaidumam par godu sagatavoja sirsnīgas dziesmas ģitāras pavadījumā un vokāli instrumentālās grupas sastāvā. Kas īpaši patīkami, jaunizveidota ansambļa sastāvā Zanei kompāniju sastādīja meitenes – Špoģu Mūzikas un mākslas skolas bijušās audzēknes un absolventes, tas liecina par to, ka saikne ar skolu nepārtrūkst, bet mīlestība pret mūziku un vēlme radoši izpausties nebeidzas ar skolas izlaidumu.

Ar mākslas skolas absolventu diplomdarbiem visi klātesošie varēja iepazīties skolas izstāžu zālē pēc svinīgā pasākuma, šie darbi visu vasaru vēl būs pieejami apskatei visiem interesentiem. Absolventu darbi šogad izdevās interesanti, inovatīvi un ar īpaši radošu pieeju. Diplomdarbu veidošanas ceļš katram no absolventiem bija ļoti individuāls – viņi drosmīgi un mērķtiecīgi pielietoja gūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, daudz eksperimentēja un meklēja labāko idejas realizēšanas risinājumu, taču, bez šaubām, katrs no viņiem šajā ceļā kļuva drosmīgāks, atvērtāks un pārliecinātāks. Piesaista uzmanību Svetlanas Kirillovas veidotās Šūpoles makramē tehnikā, no Laurencijas Liepas japāņu animācijas žanrā veidotajiem puķu podiem raugās leģendām apvītie meža garu tēli, oriģināla ir Jura Suveizdas vertikāla šaha komplekta‘’Šahs skapī’’ ideja. Neatstāj vienaldzīgu visi gleznošanas tehnikā veidotie absolventu darbi: Elīzas Danielas Cīrules glezna ‘’Savā pasaulē’’, kas atspoguļo momentu, kurā cilvēks ir pilnībā iegrimis savā iekšējā pasaulē, nodarbojoties ar radošo procesu, filozofisko pārdomu pilns Miķeļa Kārkliņa darbs ‘’Atmiņas’’, kas vēstī par laiku un tā nozīmi mūsu dzīvē, Lindas Rušenieces  diplomdarbs ‘’Kopā pret dzīves vētrām’’ atgādina par cilvēka spēju būt stipram un laimīgam grūtos brīžos, ja vien blakus ir cilvēks kurš atbalsta, mīl un rūpējas.Interesants ir Evelīnas Koļesņikas darbs ‘’ Adoptēti bērni’’ -  trīs dažādu krāsu podu salikums, kas veido “ģimeni”. Pierādījums tam, ka mākslas darbam var iedvesmoties visdažādākās ikdienas dzīves situācijās, ir mūsu mākslas nodaļas absolventu veidotie darbi - Valerija Trofimova, ieraudzījusi kaķu ģimenīti jautri un aizrautīgi spēlējamies, izvēlējās veidot ‘’ Kaķīšu ģimenes” māla krūzīšu komplektu, vērojot zivtiņas akvārijā,  Kristians Mukāns iedvesmojās darbam ‘’ Ceturtdien’’, kurā attēlotās zivis ir gravētas uz plastikāta un pēc tam drukātas ar akrila krāsām uz papīra. Savukārt Darija Ņižnika sēžot vecmāmiņas pītajā krēslā, sapņoja, ka kādreiz varētu pati tādu uztaisīt.  Tā ir tapis viņas ‘’ Atpūtas krēsls’’, kas ir  pierādījums tam, ka sapņi, ja tiem mērķtiecīgi seko, mēdz īstenoties.

Pasākuma izskaņā vecāki pateicās pedagogiem un skolas tehniskajam personālam par paveikto darbu un ieguldījumu absolventu mācību procesa organizēšanā, nodrošinot uzmanību un individuālu pieeju katram bērnam.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs izteica pateicību absolventu vecākiem par sadarbību visa mācību posma garumā, skolas beidzējiem novēlot nekad nepazaudēt saikni ar mūziku un mākslu, mākslinieciski radoši un ar nestandarta pieeju risinot dažādas dzīves situācijas.

Špoģu Mūzikas un mākslas skola

Brīvdabas trenažieru atklāšana Šēderē