Špoģu Mūzikas un mākslas audzēkņu dalība konkursā

AKTUĀLI

2017. gadā Raiņa muzejs Jasmuiža rīkoja vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursu DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ. Konkursa uzdevums bija izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no krājumiem „Zelta sietiņš”, „Puķu lodziņš”, „Vasaras princīši un princītes”, „Putniņš uz zara”, „Saulīte slimnīcā”.

Konkursā varēja piedalīties bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem.

Kopā tika iesūtīti 307 darbi. Konkursā piedalījās bērni no Rīgas Juglas vidusskolas Keramikas studijas DOMIŅA, Limbažu bērnu un jauniešu centra, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”, Maltas vidusskolas, Ogres sākumskolas, Limbažu sākumskolas, Galēnu pamatskolas, Rīgas Jauno tehniķu centra, Aglonas Katoļu ģimnāzijas, Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas, Maltas vidusskolas, Saldus Bērnu un jauniešu centra, Ķekavas Mākslas skolas, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils”, Gulbenes Mākslas skolas, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra, Līvānu Bērnu un jauniešu centra, Rīgas 3. speciālās pamatskolas, Ogres sākumskolas, Rīgas 34. vidusskolas, Līvānu 1. vidusskolas, Rīgas 96. vidusskolas, Maltas Bērnu un jauniešu centra, Preiļu PII “Pasaciņa”, Bērnu un jauniešu centra “Altona” (Rīga), Rožupes pamatskolas, Bērnu un jauniešu centra „Zolitūde”, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Dagdas Mūzikas un mākslas skolas, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale”, Liepājas Bērnu un Jaunatnes centra, Amatas mūzikas un mākslas skolas, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, Meirānu Kalpaka pamatskolas, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas, Vecumnieku vidusskolas, Rīgas 31. vidusskolas, Ērģemes pamatskolas, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas, Suntažu vidusskolas, Rīgas Kultūru vidusskolas, Gulbenes Mākslas skolas, Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis”.

Darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija māksliniece Silvija Berezovska, vizuālās mākslas skolotāja Marianna Abricka, keramiķis Raivo Andersons, mākslinieks Aivis Pīzelis.

1. vietu vecuma grupā no 6 līdz 8 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Žanetei Stafeckai par darbu „Zeltītas vasaras” (6 gadi, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, pedagoģe Inese Butlere).

2. vietu vecuma grupā no 6 līdz 8 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Eināram Juhņevičam par darbu „Kucēniņi” (8 gadi, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, pedagoģe Vita Kāpostiņa - Tuče) un Vladimiram Ivanovam par darbu „Putniņš un krātiņš” (7 gadi, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, pedagoģe Ludmila Kolomenska).

3. vietu vecuma grupā no 6 līdz 8 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Agatai Hamurari par darbu „Lācis” (8 gadi, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, pedagoģe Ludmila Kolomenska).

1. vietu vecuma grupā no 6 līdz 8 gadiem par vizuāli plastiskās mākslas darbu žūrija piešķīra Tomam Upmalim par darbu „Zirņa bērni” (8 gadi, Limbažu Bērnu un jauniešu centrs, pedagoģe Ingrīda Žagata).

2. vietu vecuma grupā no 6 līdz 8 gadiem par vizuāli plastiskās mākslas darbu žūrija piešķīra Elizabetei Vīderholdei par darbu „Nepaklausīgais Incītis” (6 gadi, Līvānu Bērnu un jauniešu centrs, pedagoģe Līga Bernāne).

3. vietu vecuma grupā no 6 līdz 8 gadiem par vizuāli plastiskās mākslas darbu žūrija piešķīra Adrianam Ruzaiķim par darbu „Vērsīts dābolā” (6 gadi, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs, pedagoģe Sintija Lasmane).

1. vietu vecuma grupā no 9 līdz 12 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Liānai Afanasjevai par darbu „Zivtiņa un meitiņa” (12 gadi, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”, pedagoģe Ieva Reitāle).

2. vietu vecuma grupā no 9 līdz 12 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Zanei Rizgai par darbu „Kaķenītei bērni bija” (12 gadi, Preiļu Mūzikas un mākslas skola, pedagogs Kazimirs Anspaks) un Daniilam Galkovam par darbu „Zosu saruna” (9 gadi, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, pedagoģe Ludmila Kolomenska).

3. vietu vecuma grupā no 9 līdz 12 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Ruslanai Zdanovskai par darbu „Kaķīte - zaļacīte” (10 gadi, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, pedagoģe Vita Kāpostiņa - Tuče) un Amandai Diānai Vīgantei par darbu „Putniņš uz zara” (12 gadi, Rīgas 31. vidusskola, pedagoģe Anda Krūmiņa).

1. vietu vecuma grupā no 9 līdz 12 gadiem par vizuāli plastiskās mākslas darbu žūrija piešķīra Kristeram Bangam - Bormeisteram par darbu „Pinku Mikus” (10 gadi, Rīgas Juglas vidusskolas Keramikas studija DOMIŅA, pedagoģe Sandra Ulmane).

2. vietu vecuma grupā no 9 līdz 12 gadiem par vizuāli plastiskās mākslas darbu žūrija piešķīra Ingai Skurjatei par darbu „Kumeliņa nākotne” (12 gadi, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, pedagoģe Ilona Abdulajeva).

3. vietu vecuma grupā no 9 līdz 12 gadiem par vizuāli plastiskās mākslas darbu žūrija piešķīra Lienei Baumanei par darbu „Putniņš uz zara” (10 gadi, Limbažu bērnu un jauniešu centrs, pedagoģe Ingrīda Žagata).

Konkursa žūrija piešķīra 16 Atzinības rakstus: Valērijai Točilkinai par darbu „Putniņš uz zara” (6 gadi, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra zīmēšanas pulciņš, pedagogs Kazimirs Anspaks), Kristiānai Gadzānei par darbu „Kaķenīte” (8 gadi, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, pedagoģe Vita Kāpostiņa - Tuče), Nikolajam Klintsonam par darbu “Sludinājums avīzē” (8 gadi, Suntažu vidusskola, Suntažu mākslas studija pedagoģe Inese Birža), Egijai Terēzei Babrei par darbu “Vāverīte” (7 gadi, Maltas Bērnu un jauniešu centrs, pedagoģe Vita Kāpostiņa - Tuče), Unai Prančai par darbu “Putniņš uz zara” (7 gadi, Maltas Bērnu un jauniešu centrs, pedagoģe Vita Kāpostiņa - Tuče), Robertam Trokšam par darbu “Rudens rūķis” (8 gadi, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, pedagoģe Ludmila Kolomenska), Laurai Ūdrei par darbu “Kaķenīte” (8 gadi, Limbažu bērnu un jauniešu centrs, pedagoģe Ingrīda Žagata), Preiļu PII „Pasaciņa” 1. grupas autoru kolektīvam: Ričardam Kolosovam, Vitālijam Podskočijam, Tīnai Vilcānei, Marikai Mūrniecei, Justīnei Ertei, Madarai Kaļvai, Eduardam Tarasovam, Igoram Bivmanim, Diānai Vaščenko, Agnesei Brakovskai, Katrīnai Veigulei, Inetai Eglītei, Janai Eglītei, Aloizam Arianam Limanim, Valteram Pauniņam par darbu “Pasaka par jūras braucienu” (5 - 7 gadi, pedagoģe Mairita Pīzele), Viktorijai Jakovļevai par darbu “Vāverīte” (12 gadi, Preiļu Mūzikas un mākslas skola, pedagogs Kazimirs Anspaks), Evelīnai Jonānei par darbu “Vāverīte” (9 gadi, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, pedagoģe Vita Kāpostiņa - Tuče), Kristiānai Larionovai par darbu “Visi desmit” (9 gadi, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, pedagoģe Ludmila Kolomenska), Ivo Krievānam par darbu “Sludinājums avīzē” (12 gadi, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, pedagoģe Solvita Cīrule), Nikam Sveķim par darbu “Pasaka par jūras braucienu (11 gadi, Ērģemes pamatskola), Ivanam Ivanovam par darbu “Vērsīts dābolā” (11 gadi, Preiļu Mūzikas un mākslas skola, pedagogs Kazimirs Anspaks), Jūlijai Danielai Radionovai par darbu “Bezkaunīgais zaķis” (10 gadi, Līvānu Bērnu un jauniešu centrs, pedagoģe Līga Bernāne) un Elizavetai Reimanei par darbu „Lidmašīna” (10 gadi, Liepājas Bērnu un Jaunatnes centrs, pedagoģe Sintija Lasmane).

Raiņa muzeja „Jasmuiža” specbalvas tika piešķirtas Milanai Ivancovai un Adrianai Semjonovai par darbu “Zīlīte” (9 gadi, Bērnu un jauniešu centrs “Zolitūde”, pedagoģe Irēna Tunika), Karlīnai Brikmanei par darbu “Zivtiņa un meitiņa” (10 gadi, Limbažu bērnu un jauniešu centrs, pedagoģe Ingrīda Žagata), Katrīnai Zvirbulei par darbu “Zvirbulis un kaķis” (10 gadi, Bērnu un jauniešu centrs “Zolitūde”, pedagoģe Margarita Malcāne – Bodrova) un Lellū Staltei par darbu “Putniņš uz zara” (10 gadi, Bērnu un jauniešu centrs “Altona”, pedagoģe Jolanta Šalvīte).

Konkursa balvu sponsori: Apgāds Zvaigzne ABC, Memoriālo muzeju apvienība, keramiķi Raivo Andersons, Edvīns Vincevičs, Viktors Ušpelis.

Apsveicam Špoģu Mūzikas un mākslas skolniekus - Eināru Juhņeviču, Ruslanu Zdanovsku, Ingu Skurjati, Kristiānu Gadzāni, Evelīnu Jonāni un pedagogus Vitu Kāpostiņu – Tuči, Ilonu Abdulajevu ar labiem panākumiem šajā konkursā  un novēlām radošus un spilgtus darbus arī turpmāk!

Lustēšanās Kalupē