Lustēšanās Kalupē

AKTUĀLI

21. aprīlī kalupieši pulcējās uz lielo lustēšanos. Vīru vokālais ansamblis ,,Čvartaks” ieskandināja pasākumu ar dziesmu ,,Ak, pavasar! Ak, pavasar!”.  Ģertrūde Rasnača un Vija Leguša ar ludziņu ,,Dortis prīca” iedvesmoja skatītājus, ka jebkurā vecumā var atrast sev otru pusīti, saskatīt cilvēka labas īpašības un veidot savu ,,ligzdiņu” -  galvenais, lai būtu vēlēšanās.

Svarīgus un aizraujošus padomus dzīvei deva  kaimiņi no Dubnas - amatierteātra interešu grupa -, kura viesojās ar izrādi ,,Sievasmātes senču laiki”.

Ar jaunām dejām ,,Al-Andanlus”un ,,Emiliano”skatītājus priecēja Eiropas deju kopa,,Balance”.

Lieldienu izskaņās notika olu konkurss. Par skaistāko Lieldienu olu saimniecēm tika atzītas Ivanda Zavadska, Terēzija Ulpe, Vija Grigorjeva, bet olu ripināšanas konkursā uzvarēja Aija Raščevska un Matīss Sarkanis.

Pasākuma trešo daļu- nobeigumu - uzsauca vīru vokālais ansamblis ar dziesmu ,,Cārmyukša”  kā veltījumu folkloras kopai ,,Kolupkas”, kuras pēc tam pārņēma pasākuma vadīšanu ar karaoke. Vakara gaitā tika izdziedātas 110 dziesmas.

Lielā lustēšanās Kalupē ļāva izjust: "Pavasarī  sirds ir brīva. Tāles nezināmas sauc. Uguns krūtīs uzplaukst brīva. Sajūk viss, kas liegts un ļauts.”

Kalupes pagasta kultūras menedžere Inita Ivdra

Publiskā apspriešana par koku ciršanu