Publiskā apspriešana par koku ciršanu

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Sventes pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par 14 (četrpadsmit) koku nozāģēšanu Purnieku, Sventes un Plikā kalna kapos, ka arī Sventes ciema teritorijā.

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus Sventes pagasta pārvaldē (Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā, tālr. 654 25180, e-pasts: parvalde@svente.lv) līdz 2017. gada 10. maijam.

Publiskā apspriešana notiks 2017. gada 12. maijā plkst. 11.00 Sventes pagasta pārvaldē.

Sventes pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamo mantu - autobusu