Špoģu MMS kolektīvi piedalījās muzikālajā festivālā ”Raduga sozvučij” Baltkrievijā

AKTUĀLI

8. decembrī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvi - koklētāju ansamblis „Dzirksteļeite” (vadītāja Vija Petrova) un Akordeonistu kvartets (skolotāja Svetlana Vasiļjeva) - piedalījās II Starptautiskajā ansambļu festivālā – konkursā „Saskaņu varavīksne” Šarkovščinā (Baltkrievija), kas tika rīkots ar mērķi veicināt Eiropas pārrobežu sadarbību kultūras jomā. Festivālā – konkursā piedalījās 24 dažādu mūzikas instrumentu sastāvu kolektīvi no Baltkrievijas un Latvijas. Konkursa savdabīgums jutās itin visur – gan mūzikas instrumentu daudzveidībā, gan repertuāra bagātībā, gan radošumā, ko ienesa katrs no kolektīviem. Žūrijas locekļu priekšā bija grūts uzdevums – noteikt spēcīgākos kolektīvus, jo katrs no dalībniekiem ienesa svētkos savu spilgto kolorītu. Špoģu Mūzikas un mākslas skolas Akordeonistu kvartets (sk. Sv.Vasiļjeva) mazo ansambļu kategorijā ieguva Diplomu par I vietu, savukārt lielo ansambļu (6-12 dalībnieki) grupā II vietu piešķīra Koklētāju ansamblim „Dzirksteļeite” (vad. V.Petrova). Apsveicam jaunos mūziķus!

Daugavpils novads tika pārstāvēts 4. Eiropas Parlamentā cilvēkiem ar invaliditāti